-

Puheterapian palvelut

Puheterapeutti tutkii puhe-, kieli- ja kommunikaatiotaitoja ja -häiriöitä sekä kuntouttaa niitä. Lisäksi hän antaa neuvontaa kielelliseen kehitykseen sekä puhe-, kieli- ja kommunikaatiohäiriöihin liittyvissä asioissa. Tyrnävällä puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen, mutta puheterapeutin palveluja saavat myös koululaiset ja aikuiset (esim. änkytys, äänihäiriöt, afasia). Tutkimuskäyntejä voi olla useita. Tutkimuksen jälkeen arvioidaan kuntoutuksen tarve. Kuntoutus voidaan toteuttaa kotiohjein ja seuranta/ohjauskäynnein, tai tiiviimpänä jaksoittaisena puheterapiana. Käynnit tapahtuvat terveyskeskuksessa. Lapsen vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tarvittaessa yhteistyökumppaneina ovat huoltajan luvalla myös lapsen lähiympäristön aikuiset, esim. päivähoitohenkilöstö.

Palvelukanavat