-

Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

Lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoiden suun terveydenhuollosta vastaa kunta. Yliopisto-opiskelijoiden suun terveydestä vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Opiskelijoiksi luetaan opiskelupaikan saaneet henkilöt, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää vähintään kaksi kuukautta. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä terveyskeskuksessa maksua. Yli 18-vuotiaiden suun ja hampaiston tarkastukset ovat opiskeluterveydenhuollossa yleensä maksuttomia, muista hammaslääkäripalveluista voidaan periä maksu. Opiskeluterveydenhuollon hammaslääkärille hakeudutaan oppilaitoksen ja kunnan antaman ohjeen mukaan.

Palvelukanavat