Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut
-

Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut

Nuoren (13-17-vuotiaan) äkillinen mielenterveyden ongelma saattaa oireilla esimerkiksi käytösoireina, harhaisuutena, päihteiden käyttönä, mielialaongelmina tai itsetuhoisuutena. Huoli voi herätä kotona, koulussa tai muualla nuoren ympäristössä.

Palvelukanavat