-

Mielenterveyspalvelut

Tyrnävän mielenterveyspalvelut tarjoaa palveluita lapsille ja aikuisille. Palveluihin kuuluu kriisityö, mielenterveysneuvola, psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta. Tyrnävän kunnassa toimii kriisiryhmä, joka järjestää jälkipuinti-istuntoja äkillisiin onnettomuustilanteisiin liittyen. Psykiatrisen sairaanhoitajan työ painottuu aikuisten mielenterveysongelmien ja elämänvaihekriisien hoitoon ja hoidon tarpeen arviointiin. Hoito voi tapahtua yksilö-, pari- ja perhetapaamisten muodossa. Tarvittaessa voidaan tehdä koti- ja osastokäyntejä. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii tarpeen mukaisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon, tarvittavien viranomaistahojen ja asiakkaan oman verkoston kanssa. Psykologin työ painottuu lasten, nuorten ja perheiden pulmatilanteiden selvittelyyn, arviointiin ja hoitoon. Psykologiin voi ottaa yhteyttä mm. lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, koululaisten oppimisvaikeuksien sekä perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Toiminta on luottamuksellista ja perustuu yhteistyöhön vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden lapsen tai perheen asioissa mukana olevien tahojen kanssa. Tyrnävällä toimii mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta kolmena päivänä viikossa. Päivätoiminta tarjoaa asiakkailleen sekä toiminnallisia että keskusteluryhmiä yhteisöhoidollisten periaatteiden mukaan. Toimintaan kuuluu myös retki- ja virkistystoiminta. Päivätoiminnassa tehdään yhteistyötä asiakkaiden hyväksi mm. kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja sosiaalitoimen kanssa. Päivätoimintaan asiakkaat ohjautuvat pääasiassa mielenterveysneuvolan kautta. Päivätoiminnasta vastaavat psykiatrinen sairaanhoitaja sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja. Jälkimmäisen avovastaanotto toimii päivätoiminnan tiloissa. Mielenterveysneuvolassa toimii myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon etäpoliklinikka. Aikuispsykiatri käy konsultoimassa Tyrnävällä 1-2 kertaa kuukaudessa, lasten- ja nuorten psykiatri noin neljä kertaa vuodessa.

Asiasanat

mielenterveys nuorten mielenterveys

Palvelukanavat