-

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut palvelee maataloushallintoon ja maataloustukijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Maaseutupalvelut antaa neuvoja mm. maatalouden EU- ja kansallisten tukien haussa, hakemusten käsittelyssä ja maksatuksessa. Tämän lisäksi saa neuvoja maatilatalouden rahoitus- ja luopumistukiasioissa sekä tilakohtaisissa sato-, hirvi- ja tulvavahinkoja koskevissa asioissa. Maaseutuasiamies on Lumijoen kunnanvirastolla seuraavasti: Tiistai klo 13.00 - 16.00 Keskiviikko klo 8.00 - 16.00

Palvelukanavat