-

Lastenneuvolapalvelut

Neuvolatyöhön kuuluvat: - lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta - lapsen suun terveydentilan seuranta - vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen - lapsen kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyden edistäminen - lapsen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen - lapsen ja perheen tukeminen sekä tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen

Palvelukanavat