Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset
-

Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset

Eri ikäkausiin liittyvissä terveystarkastuksissa kiinnitetään huomiota kunkin elämänvaiheen ajankohtaisiin asioihin. Terveystarkastuksia tehdään neuvolassa, koulun terveydenhuollossa ja terveysasemalla.

Palvelukanavat