-

Ikäihmisten terveystarkastukset

Ikääntyneen terveystarkastuksessa voidaan terveydentilan perustutkimuksen lisäksi selvittää muistamista, mielenvireyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kotona. Jos terveystarkastuksessa käy ilmi, että ikääntynyt tarvitsee tukea kotona asumiseen tai tilapäistä tai pysyvää hoitoa kodin ulkopuolella, asiakas ohjataan palvelutarpeen selvitykseen. Ikääntyneiden palvelujen palveluohjaaja ja tarpeen mukaan muut sosiaalipalvelujen asiantuntijat selvittävät yhdessä ikääntyneen ja tämän läheisten kanssa, miten tarvittavat palvelut voidaan järjestää.

Palvelukanavat