-

Ikääntyvien palveluohjaus

Kunnan palveluohjaajilta ikääntyvä saa tietoa ja neuvontaa mm. taloudellisista tuista ja niiden hakemisesta, tarjolla olevista palveluista kotiin ja kodin ulkopuolelle sekä miten palveluihin hakeudutaan. Ikääntyvä voi asioida palveluohjaajan kanssa palvelupisteessä tai puhelimitse.

Palvelukanavat