-

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vähentää alkoholin, huumeiden, tupakan ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja ja samalla kohentaa asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä on myös esimerkiksi rahapeliriippuvuutta ja muita elämää vaikeuttavia riippuvuuksia koskeva neuvonta. Kunnalla on velvoite järjestää työ alueellaan. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa. Kunta tekee ehkäisevää päihdetyötä yhteistoiminnassa yhdistysten, yritysten, poliisin ja muiden valtion viranomaisten kanssa. Ehkäisevässä päihdetyössä tulee kiinnittää huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin.

Palvelukanavat