-

Yleis- ja osayleiskaavat

Verkkosivulta löytyy tietoa Tyrnävän kunnan yleis- ja osayleiskaavoista sekä ajankohtaiset kaavojen valmisteluaineistot.

Palvelut