Luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus -lomake
-

Luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitus -lomake

Lomakkeella luottamushenkilön tulee ilmoittaa johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Palvelut