-

Koulukuraattori

Koulukuraattorilta voi kysyä neuvoa, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai lapsen elämässä tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Palvelut