-

Kouluyhteistyö

Tyrnävän kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä kunnan koulujen kanssa. Kirjasto tarjoaa kouluille muun muassa kirjavinkkausta ja tiedonhaun opetusta opetussuunnitelman liitteenä olevan Tyrnävän kunnan lasten ja nuorten kirjastopolun mukaisesti. Kirjasto toimittaa kouluille pyynnöstä kirjapaketteja ja koululuokat ovat tervetulleita etukäteen sovituille kirjastokäynneille myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Tyrnävän kunnan lasten ja nuorten kirjastopolku

Tyrnävän kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeksi on 3.6.2021 hyväksytty Kirjastopolku-kirjastokasvatussuunnitelma. Kirjastopolku tukee opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita erilaisiin kirjallisuuden lajeihin tutustumisen ja lukemaan innostamisen sekä tiedonhaun opetuksen kautta. Kirjastopolku määrittelee jatkossa mitä sisältöjä kirjasto tarjoaa millekin luokka-asteelle.

Kirjastopolun tavoitteena on, että jokainen koululainen oppisi tiedonhaun perusteet ja käyttämään verkko- ja e-kirjastoja sekä löytäisi itselleen mieluista luettavaa ja innostuisi lukemisesta ajanvietteenä lukutaitotasostaan riippumatta. Kirjasto järjestää jokaiselle luokka-asteelle lukuvuoden aikana yhden 1–2 tunnin mittaisen kirjaston käytönopetuksen ja/tai kirjavinkkauksen. Tunnit toteutetaan ensisijaisesti kirjastolla tai koululla, mutta poikkeustilanteissa myös etätunnit ovat mahdollisia.

Kirjastojen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tekevät monipuolista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa. Tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan sekä oppimaan tiedonhankinnan taitoja.  Alueen kirjastot kehittävät toimintaa yhdessä ja tuottavat materiaaleja päiväkotien, perhepäivähoitajien ja koulujen käyttöön. Yhteistyön tavat kunnissa ovat erilaisia. Lisätietoja erilaisista yhteistyön muodoista voit lukea alla olevaa kuvaa klikkaamalla.