Tyrnävän kunnan tiedote koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen toimenpiteistä 6.9.2021
-

Julkaistu

Tyrnävän kunnan tiedote koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen toimenpiteistä 6.9.2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 käsitellyt suosituksia ja toimenpiteitä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen Tyrnävälle. Nyt tehty päätös toimenpiteistä ja suosituksista on voimassa 20.9.2021 saakka. 

Lataa koronatiedote PDF-muodossa
 

Tiedote 6.9.2021: Koronatoimenpiteet Tyrnävän kunnassa

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä ei linjannut 31.8.2021 pitämässään kokouksessa muutoksia alueella voimassa oleviin suosituksiin. Ryhmä totesi, että epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Koronatilanne Tyrnävän kunnassa on kokonaisuudessaan rauhallinen, vaikka uusia tapauksia on tullut kymmenen (10) edellisen 14 vuorokauden aikana. Tautitapauksia kunnassa on koko epidemian aikana ollut yhteensä 59 (6.9.2021).

Kunnanhallitus kehottaa hakeutumaan koronarokotuksiin, sillä rokotukset ovat nopein ja turvallisin tie ulos koronakriisistä. Edelleen on myös tärkeää noudattaa yleisiä hygieniaohjeita, välttää tarpeettomia kontakteja ja huolehtia turvaväleistä.

Lähtökohtaisesti kunnanhallitus käsittelee rajoituksia ja toimenpiteitä seuraavan kerran kokouksessaan maanantaina 20.9.2021.

Kunnanhallitus on tehnyt seuraavat päätökset ajalle 7.9.2021 – 20.9.2021:

1. Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)
• Joukkoliikenteessä.
• Koronavirustestiin hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Riskialueelta Suomeen saapuessa, kun siirrytään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Peruskoulussa 6. luokalta (yli 12 v) lähtien, toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
• Työyhteisön sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
• Harrastus- tai vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä.
• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Tyrnävän kunta jakaa kasvosuojaimia maksutta vähävaraisille henkilöille kunnantalolla.

2. Tapahtumat
• Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen.

3. Etätyö
• Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita järjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Kunnassa noudatetaan etätyöohjeistusta.

4. Julkiset tilat
• Avoinna normaalisti.

5. Ryhmäharrastustoiminta
• Toimii normaalisti.

6. Varhaiskasvatus- ja perusopetus
• Toimii pääosin normaalisti maskikäytännöt ja koronasuositukset huomioiden. Poikkeavista järjestelyistä tiedotetaan suoraan lapsille/nuorille/huoltajille.

7. August Sahlsten lukio
• Toiminnassa noudatetaan Oulun kaupungin päätöksiä.

8. Lakeuden kansalais- ja musiikkiopistotoiminta
• Seurataan järjestäjäkunnan päätöksiä. Toiminnan järjestämisestä tiedotetaan erikseen.

9. Etäkokouskäytännöt
• Työpaikoilla voi kokoontua koronasuositukset huomioiden, mutta hyödynnetään etäkokouskäytäntöjä.
• Luottamushenkilötoimielimet voivat kokoontua normaalisti. Kokoontumisen tavasta päättää kyseisen toimielimen puheenjohtaja. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä kokoustilojen väljyyteen, suojaetäisyyksiin ja kokouspaikan hygieniaan (desinfiointiaineet, kasvomaskit ym.).

10. Yleisö- ja yksityistilaisuudet
• Tilaisuuksia on mahdollisuus järjestää normaalisti. Järjestäjän on huolehdittava käsienpesun mahdollisuudesta, tartuntojen leviämistä estävistä toimintaohjeista sekä tilojen tehostetusta siivoamisesta.

11. Ikääntyneet ja riskiryhmät
• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
• Vierailuja on tehtävä harkitusti ja varovaisuutta noudattaen sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Vierailuista terveyskeskukseen sovitaan tk:n henkilökunnan kanssa.

12. Ravitsemusliikkeet
• Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

13. Kunnanhallitus suosittaa seuraamaan alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten suosituksia ja ohjeita:
www.oyskorona.fi
www.thl.fi

Lisätietoja

Vesa Anttila
kunnanjohtaja

Katso kootusti Tyrnävän kunnan koronavirukseen liittyvä ajankohtaisaineisto www.tyrnava.fi/korona 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!