Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen
-

Julkaistu

Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Syksyllä 2024 peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa nykyisillä Wilma-tunnuksilla osoitteessa https://tyrnava.inschool.fi (Lomakkeet, Perusopetukseen ilmoittautuminen).

Ilmoittautumisaika 1.2.–18.2.2024.

Matkalla kouluun -tiedote jaetaan esiopetuksen oppilaille tammikuun loppuun mennessä. Mikäli lapsi on muuttamassa Tyrnävälle ja on käynyt esiopetuksen muualla, ottakaa yhteys sivistysosaston palvelusihteeriin p. 044 497 1022.

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN LUKUVUODEKSI 2024–2025

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikille Tyrnävän kunnan peruskoulun 1.–2. luokkien oppilaille sekä niille 3.–9. luokkien oppilaille, jotka kuuluvat erityisen tuen piiriin. Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä (lukuun ottamatta lauantai- ja päättäjäispäiviä) Kirkkomännikön, Murron ja Temmeksen kouluissa. Aamutoimintaa järjestetään vain erityistä tarvetta vaativissa tilanteissa. Osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista, mutta maksullista. Kuljetuksista vastaavat lasten huoltajat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa osoitteessa https://tyrnava.inschool.fi (Lomakkeet, Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen).

Hakuaika 1.2.–18.2.2024.

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden hakeminen tapahtuu samoilla tunnuksilla kuin kouluun ilmoittautuminen. Tulevien 2. luokkalaisten ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden hakeminen tapahtuu myös Wilmassa huoltajien nykyisillä Wilma-tunnuksilla. Mikäli huoltajalla ei ole käytössä nettiliittymää, paperilomakkeen saa aamu- ja iltapäivä-toimintapaikoista tai koululta.

Lisätietoja:
Antti Yrttiaho, Murron koulu, p. 044 497 1002
Tarja Hietikko, Kirkkomännikön koulu, p. 044 497 1238
Eero Rautakoski, Temmeksen koulu, p. 044 497 1001

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vuonna 2018 syntyneillä lapsilla on oikeus osallistua kunnan järjestämään, elokuussa alkavaan esiopetukseen. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja tarvittaessa esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen hakeminen on ajalla 1.2. – 18.2.2024. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten tulee hakea myös päiväkotipaikkaa. Lisätietoja esiopetusesitteessä, joka toimitetaan esiopetusikäisten koteihin tammikuun loppuun mennessä.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Tyrnävän kunnan kotisivuilta löytyvästä linkistä
https://www.tyrnava.fi/koulutus-ja-kasvatus/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi.html

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024–2025 Tyrnävällä seuraavasti:

Kirkonkylän esiopetus järjestetään päiväkoti Kuumestarissa ja Kirkkomännikön koululla. Molemmat toimivat Kirkkomännikön koulun tiloissa.

Murron esiopetus järjestetään päiväkoti Käpytikassa ja Murron koululla.

Temmeksen esiopetus järjestetään Temmeksen koululla.

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Kirkkomännikön koululla ja vuorohoito päiväkoti Väentuvalla.

Lisätietoja:
Tarja Hietikko, Kirkkomännikön koulu, p. 044 4971 238
Antti Yrttiaho, Murron koulu, p. 044 4971 002
Mira Pyykkönen, Päiväkoti Kuumestari, p. 040 4855 091
Essi Pesonen, Päiväkoti Käpytikka, p. 040 3538 248
Ulla Nordström, Päiväkoti Tenavatalo, p. 044 4971 059


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!