Katsaus Kirkkomännikön koulun rakennushankkeen valmistelun etenemiseen
-

Julkaistu

Katsaus Kirkkomännikön koulun rakennushankkeen valmistelun etenemiseen

Tyrnävän kunnanhallitus päätti 30.5.2022 §142 esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkomännikön koulun tontille rakennetaan noin 2000 m2, 1-kerroksinen muunneltava hirsiuudisrakennus. Rakennushankkeen suunnittelua on jatkettu ja selvitetty erilaisia vaihtoehtoja koulun, varhaiskasvatuksen ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tilatarpeisiin.

Rakennushankkeen työryhmä, johon kuuluvat tekninen johtaja, sivistysjohtaja, Kirkkomännikön koulun rehtori, varhaiskasvatusjohtaja ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, ovat päätyneet esittämään ratkaisua, jossa Kirkkomännikön koulun 1. ja 2. luokat sijoitetaan jatkossa pyöreän puolen luokkiin sekä vanhan osan opettajahuoneen tiloihin, jotka peruskorjataan.

Uudisrakennukseen sijoittuisivat varhaiskasvatuksen viisi ryhmää sekä kirkonkylän esiopetus (varhaiskasvatus ja koulu). Uudisrakennus on tarkoitus sijoittaa osaksi pyöreän puolen rakennusta, jotta uudisrakennuksen keittiö ja ruokasali olisivat kaikkien yhteisessä käytössä. Kulttuuri- ja vapaa-aikaosaston tilatarpeet huomioidaan rakennuksen suunnittelussa siten, että tilat olisivat monikäyttöiset ja muunneltavat ja tilojen käyttö tehokasta.

Edellytyksenä esitetylle ratkaisulle on käytössä olevien varhaiskasvatus- ja koulutilojen kuntotutkimukset ja niiden perusteella saatu varmistus tilojen käytöstä myös jatkossa. Kuntotutkimukset valmistuvat lähiaikoina.

Rakennushankkeen valmistelua on esitelty ennakkovaikutusten arviointia hyödyntäen laajalle poliittiselle työryhmälle 10.10.2022. Laaja poliittinen työryhmä puoltaa työryhmän esitystä. Hankkeen käsittely jatkuu siten, että lopullinen esitys on tulossa 31.10.2022 kunnanhallitukseen ja 7.11.2022 kunnanvaltuustoon.

Lisätietoja: 

Vesa Anttila, kunnanjohtaja, p. 040 663 9859, vesa.anttila@tyrnava.fi

Elina Vehkala, sivistysjohtaja, p. 040 568 3404, elina.vehkala@tyrnava.fi

Hannu Komu, tekninen johtaja, p. 040 544 0329, hannu.komu@tyrnava.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!