AVI: Kielto kaikille sisä- ja ulkotiloissa järjestettäville yleisötilaisuuksille ja yleisille kokouksille
-

Julkaistu

AVI: Kielto kaikille sisä- ja ulkotiloissa järjestettäville yleisötilaisuuksille ja yleisille kokouksille

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kokonaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 6 tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Määräysten rajaukset

Edellä mainittuja 58 g § 4 momentissa tarkoitettuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Tämä määräys tilojen väliaikaisesta sulkemisesta ei koske tartuntatautilain 58 g § 4 momentin kohdan 5 mukaisia tiloja. 5-kohdan mukaisia tiloja ovat sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja toimijat, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa. Tutustu perusteluihin ja määräyksen rajauksiin tarkemmin lataamalla AVI:n päätlksen pdf-versio.

Määräysten voimassaolo

Määräykset ovat voimassa ajalla 23.12.2021-31.12.2021.

Asian taustaa

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Valtioneuvosto antoi 12.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on epidemiatilanteen heikentymisen vuoksi tehnyt 2.12.2021 (PSAVI/10718/2021) ja 3.12.2021 (PSAVI/10813/2021) tartuntatautilain mukaisia päätöksiä, joilla on annettu määräyksiä Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueelle. Määräykset ovat voimassa 31.12.2021 saakka.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!