AVI: Kaikkien yleisötilaisuuksien sekä yleisten kokousten kielto ja tilojen sulkupäätös jatkuu 15.1.2022 saakka
-

Julkaistu

AVI: Kaikkien yleisötilaisuuksien sekä yleisten kokousten kielto ja tilojen sulkupäätös jatkuu 15.1.2022 saakka

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueen rajoituspäätöksiä 15. tammikuuta 2022 saakka. Määräys kieltää kokonaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Lisäksi asiakas- ja yleisötilat yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat pysyvät suljettuna. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Määräykset ovat voimassa ajalla 01.01.2022 – 15.01.2022.

Päätös ei koske sisäleikkipuistoja ja -leikkipaikkoja, eikä ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös ei koske vähittäiskaupan liiketiloja ja palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja sekä kulkua niihin.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellään kieltänyt Pohjois-Suomen alue-hallintoviraston 29.12.2021 tekemän päätöksen täytäntöönpanon kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin.  Välipäätös liittyy kahteen hallinto-oikeudessa vireille tulleeseen, aluehallintoviraston mainittuun päätökseen kohdistuvaan valitusasiaan. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasiat myöhemmin.

Lue koko päätös Avin tiedotteesta Kaikkien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto ja tilojen sulkupäätös jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla 29.12.2021
ja Hallinto-oikeuden välipäätöksen sisältö Tiedotteesta 31.12.2021


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!