Tyrnävän kirjastopalvelut tulevaisuudessa -verkkotilaisuudet ja kirjastokysely Tyrnävän kirjastopalveluista
-

Julkaistu

Tyrnävän kirjastopalvelut tulevaisuudessa -verkkotilaisuudet ja kirjastokysely Tyrnävän kirjastopalveluista

Kirjastopalvelut keräsivät kuntalaisilta kokemuksia, näkemyksiä ja palautetta Tyrnävän kirjastopalvelut tulevaisuudessa -verkkotilaisuuksissa sekä kirjastokyselyllä Tyrnävän kirjastopalveluista. 

Verkkokeskustelutilaisuuksia järjestettiin kahtena iltana (18.5. ja 20.5.) yhteensä neljä ja niissä saatiin yhteensä 223 kommenttia liittyen muun muassa kirjaston aineistoihin, tiloihin ja tapahtumiin.  Kuntalaiset antoivat monia hyviä ehdotuksia, jotka ovat helposti ja nopealla aikataululla toteutettavissa. Kirjaston aineistoon liittyvissä toiveissa tuli vahvasti esiin urheiluvälineiden lainausmahdollisuus. Lisäksi toivottiin asiakkaiden käyttöön ompelukonetta. Kirjaston olemassa olevia fyysisiä tiloja pidettiin tärkeinä. Kuntalaiset toivoivat myös lisää lapsille ja lapsiperheille osoitettuja tilausuuksia ja tapahtumia. Kaikkiin tilaisuuksissa annettuihin kommentteihin voi tutustua osoitteessa: https://padlet.com/jannakumpula/phxey3yzfi1df9n7

Kirjastokysely oli vastattavissa sekä verkon kautta että kirjastoissa paperisena lomakkeena 17.-23.5.2021 välisen ajan. Kyselyllä pyrittiin selvittämään kuntalaisten kirjastopalvelutarpeita ja sitä, millaisia Tyrnävän kirjastopalvelut voisivat tulevaisuudessa olla. Lomakkeessa kysyttiin muun muassa vastaajien mielipiteitä  kirjaston nykyisistä palveluista, toiveita tulevaisuuden kirjastopalveluihin, verkko- ja e-kirjaston käyttöä sekä tyytyväisyyttä kirjastojen aukioloaikoihin. Kyselyyn saimme kaiken kaikkiaan 105 vastausta.

Kyselyn vastaajia pyydettiin ilmoittamaan asuinpaikka, jonka mukaan eri alueiden asukkaiden toiveet tulivat hyvin esille. Vastaajat, joiden asuinpaikka on kirkonkylä (44 vastaajaa) ja käyttävät enimmäkseen Myllykirjastoa, ovat pääosin tyytyväisiä kirjastoon ja aukioloaikoihin, mutta lisäksi toivottiin omatoimikirjastoa. Temmeksen asukkaat (37 vastaajaa), jotka käyttävät enimmäkseen Temmeksen kirjastoa, toivoivat Temmeksen kirjastolle parempia tiloja ja lisää aukioloaikoja sekä kirjaston pysyvyyttä Temmeksellä. Murrossa asuvat (16 vastaajaa) käyttävät Myllykirjaston lisäksi enimmäkseen Kempeleen kirjastoa, he toivoivat omaa kirjastotilaa, kirjakaappia tai kirjastoautopalvelua. Muiden kylien asukkaiden (8 vastaajaa) toiveissa nousi esiin mm. kotipalvelu ja monitoimiauto, josta kirjastopalveluiden lisäksi olisi saatavilla myös kunnan muita palveluita.

Verkkokirjastoa ilmoitti käyttävänsä n. 60 % vastaajista. Huomioitavaan oli kirjaston tarjoamien e-aineistojen vähäinen käyttö, sillä kaikista vastaajista vain n.20 % ilmoitti käyttävänsä niitä. Toisaalta digiopastukset olivatkin vastaajien toiveena verkkotilaisuuksissa sekä kirjastokyselyssä.

Verkkotilaisuuksissa ja kirjastokyselyllä kerättyä aineistoa analysoidaan ja hyödynnetään jatkossa Tyrnävän kirjastopalveluiden kehittämisessä.

Kiitoksen kaikille osallistujille ja vastaajille!


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!