Tyrnävä kehittää kirjastopalveluitaan
-

Julkaistu

Tyrnävä kehittää kirjastopalveluitaan

Tyrnävän kunnanhallitus on päättänyt 14.6.2021 kehittää Tyrnävän kirjastopalveluja. Päätöksellä kirjastopalvelut keskitetään Myllykirjastoon, kehitetään uusia ja innovatiivisia kirjastopalveluja, vakinaistetaan lasten ja nuorten kirjastovirkailijan toimi sekä lakkautetaan Temmeksen sivukirjaston nykyinen toiminta 1.8.2021 lähtien.

 

Tyrnävän kunnankirjaston palvelut keskitetään jatkossa Myllykirjastoon. Murron ja Temmeksen taajamissa tarjotaan jatkossa kirjastoaineistoa mobiilikirjastojen eli kirjakaappien avulla. Kirjakaapeista asiakas voi omien aikataulujensa mukaan noutaa varaamansa aineiston, palauttaa sitä tai lainata muuta tarjolla olevaa aineistoa. Kirjakaapit hankitaan vuosien 2021 ja 2022 aikana, ja niihin on saatu valtionavustusta.

 

Vapautuva kirjastohenkilöstöresurssi mahdollistaa myös hakeutuvien ja jalkautuvien kirjastopalveluiden kehittämisen. Eri-ikäisten kuntalaisten lukuinnostusta, -taitoa ja digiosaamista pyritään lisäämään kohdennetuilla toimenpiteillä kuten lukutuokioilla, -ryhmillä ja -vinkeillä sekä opastuksilla. Myös kuntalaisten kohtaamisia yhteisessä käytössä olevissa tiloissa edistetään yhdessä 3. sektorin toimijoiden kanssa kirjastolain hengessä. Kirjastopalvelut viedään kouluihin, varhaiskasvatukseen, ikäihmisten kokoontumisiin ja kunnan tapahtumiin.

 

Kunnanhallituksen päätöksellä vakinaistetaan lasten ja nuorten kirjastovirkailijan toimi. Lasten ja nuorten kirjastovirkailijan vakinaistaminen mahdollistaa nuorten kuntalaisten lukuinnon ja monilukutaidon edistämisen suunnitelmallisesti esimerkiksi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman osana olevan kirjastopolun mukaisesti.

 

Syksyllä 2021, siirtymäaikana, kirjastopalveluiden saavutettavuutta edistetään varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden yksiköiden kirjastopalvelutarpeisiin vastaamalla, palveluliikenteen asiointikyytejä Myllykirjastoon mahdollistaen ja digitaalisia palveluita vahvistaen. 

 

Lataa mediatiedote 15.6.2021

 

Lisätietoja: 

 

Elina Huurre, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Tyrnävän kunta,

p. 044 497 1240, elina.huurre@tyrnava.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!