-

Julkaistu

Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 kello 9-20.
Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on 11.2.2024 kello 9-20.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat Tyrnävällä seuraavat:
1. Kirkonkylä Tyrnävän kunnanvirasto Kunnankuja 4
91800 Tyrnävä

2. Murto Murron koulu Simontaival 6-8
91800 Tyrnävä

3. Temmes Temmeksen koulu, Temmeksen koulutie 9
Liikuntasali 91950 Temmes

ENNAKKOÄÄNESTYS
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Tyrnävän kunnanvirasto, osoite Kunnankuja 4, 91800
Tyrnävä.

Ennakkoäänestys järjestetään Tyrnävän kunnanvirastolla 17.1. - 23.1.2024.
Mikäli toinen kierros järjestetään, ennakkoäänestys on Tyrnävän kunnanvirastolla 31.1 – 6.2.2024.

Äänestysajat ovat seuraavat:
Keskiviikko-Perjantai kello 12-20
Lauantai-Sunnuntai kello 12-18
Maanantai-Tiistai kello 12-20

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen
oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Tyrnävän kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä
hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi siten äänestää omaishoitaja, joka on
tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa
ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 16.1.2024 klo 16 mennessä

Ilmoituksen voi tehdä Sentraalin palvelupisteen numeroon 050 360 2302, tai ilmoittautumisen voi lähettää
keskusvaalilautakunnalle postitse osoitteella Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!