Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui: hyvinvointialuejohtajaksi Ilkka Luoma
-

Julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui: hyvinvointialuejohtajaksi Ilkka Luoma

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui toiseen kokoukseensa 21.3.2022. Aluevaltuuston puheenjohtajana toimii Kai Pajala.

 

Aluevaltuusto käsitteli kokouksessa seuraavia asioita:

  • Kuntien ja kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista
  • Selvitys Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä
  • Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon kumppanuus Monetra Oulu Oy:n kanssa
  • ICT-palveluiden järjestämistapa
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien suunnitelmat
  • Ateria- ja puhtauspalvelujen järjestäminen hyvinvointialueella
  • Hyvinvointialuejohtajan valinta
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuestrategia
  • Kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyy hyvinvointialueelle omaisuutta, sopimuksia ja tiloja

Kunnilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiiriltä siirtyy hyvinvointialueelle merkittävä määrä omaisuutta, sopimuksia, vastuita ja kunnilta vuokrattavia tiloja. Luovuttavia organisaatioita on yhteensä 35, ja siirtyvää omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Selvitysten läpikäyntiin tarvitaan lisäaikaa. Kunnat voivat tarvittaessa täydentää selvityksiään 30.6.2022 asti. Aluehallitus tuo asian aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

 

Hyvinvointialueelle siirtyy noin 18 480 työntekijää

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluu myös tukitehtäviä hoitava henkilöstö, jos työntekijän tehtävistä vähintään puolet on sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä. Tukitehtäviä ovat esimerkiksi ruokahuolto, siivous, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut sekä lääketieteelliset laboratoriot ja kuvantamispalvelut.

 

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrää ja palvelussuhteen tietoja on kartoitettu vuoden 2021 lopussa tehdyllä kyselyllä. Selvityksessä on mukana 36 organisaation tiedot.

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy arviolta 18 485 henkilöä, joista noin 17 600 työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon ja niitä tukevissa tehtävissä ja noin 870 pelastustoimen ja sitä tukevissa tehtävissä.

 

Monetra Oulu, Istekki ja Esko keskeisiä kumppaneita

 

Aluevaltuusto hyväksyi, että hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muiden tukipalveluiden tuottajana toimii Monetra Oulu Oy erikseen hyväksyttävän palvelusopimuksen mukaisesti.

 

Hyvinvointialueen ICT-palveluiden järjestämisessä käytetään oman henkilöstön lisäksi yhteistyökumppaneina in house -yhtiöitä ja markkinatoimijoita. Keskeinen kumppani on Istekki Oy.

 

Hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmä toteutetaan siten, että Esko Systems Oy toteuttaa itse erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja potilashallinnon osat sekä kilpailuttaa sosiaalihuollon järjestelmän ja suun terveydenhuollon järjestelmän ja integroi ne osaksi Esko-kokonaisuutta.

 

Ateria- ja puhtauspalveluihin esitetään in house -yhtiöitä

 

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 2023 hyvinvointialueella ja kunnilla ei ole hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa. Kunta ei voi merkittävässä määrin myydä palveluitaan hyvinvointialueelle eikä hyvinvointialue kunnille.

 

Synergiaedut ateria- ja puhtauspalveluissa voidaan säilyttää muodostamalla sidosyksikköasema kunnan ja hyvinvointialueen välille. Käytännössä toiminta yhtiöitetään yhteisesti omistetuksi in house -yhtiöksi. In house -yhtiöt eivät toimi markkinoilla, vaan ne ovat julkisomisteisia ja tuottavat palveluita vain omistajilleen.

 

Ateria- ja puhtauspalvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa hyvinvointialue voi perustaa yhdessä alueen kuntien kanssa enintään kolme ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiötä, joihin palvelut siirretään mahdollisimman kattavasti.

 

Aluevaltuusto kiinnittää huomiota siihen, että ateria- ja puhtauspalvelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että valmistelussa huomioidaan laajasti lähiruuan hyödyntäminen sekä yhteistyö paikallisten ateria- ja puhtauspalvelujen tuottajien kanssa.

 

Ilkka Luomasta hyvinvointialuejohtaja

 

Aluevaltuusto valitsi yksimielisesti Ilkka Luoman hyvinvointialuejohtajan virkaan 1.4.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Hän on ansiovertailun perusteella ansioitunein hakija, kun huomioidaan hakijoiden koulutus ja kokemus sekä erityisesti Ilkka Luoman kokemus vastaavista tehtävistä muutosjohtajana sekä johtajana kahdessa eri sairaanhoitopiirissä, joista toiseen kuuluu yliopistosairaala.

 

Lisäksi Ilkka Luomalla on kokemusta yliopistosairaalan eritysvastuualueen toiminnan kehittämisestä ja hyvä tuntemus pelastustoimialueesta hänen toimiessaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen muutosjohtajana. Ilkka Luomalla on hyvä julkishallinnon kokemus hänen toimiessaan muun muassa sairaanhoitopiirien hallituksien esittelijänä.

 

Hyvinvointialuejohtajan kokonaispalkaksi määriteltiin 17 400 euroa.

 

Aluevaltuusto evästi hyvinvointialuestrategian valmistelua

 

Hyvinvointialuestrategiassa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategialuonnos sisältää hyvinvointialueen tavoitetilan ja palvelulupauksen sekä arvot. Lisäksi luonnoksessa on määritelty painopisteitä palvelulupauksessa onnistumiseksi. Niihin sisältyvät strategiset periaatteet ja toimenpiteet konkretisoivat strategiatyötä.

 

Hyvinvointialueen strategialuonnos on syntynyt laajan osallisuuden, kuulemisen, yhteistyön ja alueellisen tiedon pohjalta. Strategiatyöhön on osallistunut kattava joukko eri toimijoita: asukkaita, henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä.

 

Alueen asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät kutsutaan tutustumaan strategialuonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja antamaan panoksensa hyvinvointialueen strategiaan 5.4. mennessä.

 

Seuraavat kokoukset ja pöytäkirja

 

Aluevaltuusto kokoontuu kevään aikana vielä kaksi kertaa: 2. ja 30. toukokuuta.

 

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

 

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/aluevaltuusto/

 

Yhteyshenkilöt

 

Ilkka Luoma 

Vt. hyvinvointialuejohtaja 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Puh: 

040 767 1609

ilkka.luoma@ppshp.fi

 

Kai Pajala 

Aluevaltuuston puheenjohtaja 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Puh: 

044 9716466

kai.pajala@taidegalleriapajala.fi

 

Sari Haataja 

Aluevaltuuston sihteeri 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Puh: 

040 482 9590

sari.haataja@ppshp.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!