Nahkurin 30.3. keskustelutilaisuuden jälkipuheet – suojelumerkintä
-

Julkaistu

Nahkurin 30.3. keskustelutilaisuuden jälkipuheet – suojelumerkintä

Nahkurin kehittämistä ideoineeseen tilaisuuteen osallistui yhteensä 59 henkilöä ja työpajatyöskentelyssä nousi yhteensä 150 alueen kehittämistä koskenutta kommenttia. Kiitos kaikille tilaisuuteen ja kommentointiin osallistuneille!

Nahkuri on saanut viime viikkoina paljon kuntalaisten huomiota ja olemme julkaisseet Nahkurin kunnostusta selvittävälle työryhmälle oman sivun, joka on luettavissa polussa Asuminen ja rakentaminen / Kulttuuriympäristö / Nahkuri. Sinne julkaisemme myös asiakirjapyynnöt, joita kunta on saanut Nahkurin kunnostamisen selvittämiseen liittyen.

Selvennyksenä Nahkurin kunnostamiseen liittyen keskusteluttanut asia alueen rakennusten suojelumerkinnästä

Nahkurin molemmat rakennukset, nahkatehdas ja sen asuinrakennus ovat asemakaavalla suojeltuja. Alueen asemakaava on vuodelta 2006 ja sen mukaisesti Nahkurin rakennukset olisivat maakunnallisesti merkittäviä suojeltuja rakennuksia, jotka on pyrittävä säilyttämään. Tuorein valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäiristön inventointi (RKY) on vuodelta 2009. Siinä Nahkuri on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennukseksi ja asuinrakennus maakunnallisesti merkittäväksi. Voimassa olevan asemakaavan suojelumerkintä entisen nahkatehtaan osalta on vanhentunut ja asemakaavassa on päivitystarve. Kun asemakaava seuraavan kerran näiltä osin päivitetään, voimassa oleva valtakunnallinen inventointi edellyttää Nahkurin osalta suojelumerkinnän muuttamista valtakunnallisesti merkittäväksi suojelluksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa.

Rakennusten korjaus- ja muutostöissä tullaan tekemään yhteistyötä museoviranomaisen kanssa. Museo- ja tiedekeskus Luuppi on kulttuuriympäristötehtävää hoitava alueellinen vastuumuseo.

Asemakaava, Nahkuri, pdf, 743 kt

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Janna Kumpula
puh. 040 162 6149

kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre
puh. 044 497 1240


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!