Kuntaliitto: Kuntien veroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksikköä ensi vuonna
-

Julkaistu

Kuntaliitto: Kuntien veroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksikköä ensi vuonna

Valtiovarainministeriö julkaisi 13.4. uudet kuntakohtaiset sote-uudistuksen siirtolaskelmat. Hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset kasvoivat noin 600 miljoonaa euroa edellisestä, kevään 2021 arviosta. Vaikka siirtyvien tehtävien kustannukset jatkoivat kasvu-uralla, veroprosenttileikkaus ei noussut yli 13 prosenttiyksikön. Vuoden 2021 talouskasvu ja sen myötä vahvistunut veropohja pitivät leikkauksen suuruuden kohtuullisena.

Koronaepidemia vaikutti voimakkaasti kuntatalouteen vuonna 2021. Valtio kompensoi välittömiä, vuodelle 2021 kohdistuvia, koronan aiheuttamia sosiaali- ja terveystoimen lisäkustannuksia yli miljardin euron edestä.

Valtion myöntämät koronatuet hillitsivät hyvinvointialueille siirtyvien nettokustannusten kasvua vuonna 2021. Kustannusten 3,5 prosentin kasvuvauhti on historiatietoihin verrattuna normaalilla tasolla. Manner-Suomen osalta näyttäisikin, että vuonna 2021 valtionavustuksina kunnille myönnetyt koronatuet ovat kompensoineet ainakin välittömät koronan aiheuttamat lisäkustannukset eikä koronalla siten olisi merkittävää vaikutusta sote-uudistuksen siirtolaskelmiin.

Kuntien veroprosenteista vuonna 2023 leikattava prosenttiyksikkömäärä (12,64 %) saadaan erotuksena laskelmasta, jossa kunnista hyvinvointialueille siirtyvistä sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen kustannuksista (21,2 mrd. €) vähennetään osuus kuntien yhteisöveron tuotosta (0,8 mrd. €) ja soteen liittyvä osuus kuntien valtionosuuksista (7,3 mrd. €). Erotuksena saatava kunnallisveroista leikattavaksi jäävä euromäärä (13,2 mrd. €) toteutuu, kun tämän hetken veropohjasta tehtävä leikkaus on 12,64 prosenttiyksikköä.

Milloin sote-laskelmat lyödään lopullisesti lukkoon?

Sote-uudistuksen siirtolaskelmat eli verorahoituksen siirto kunnista hyvinvointialueille on päivittynyt matkan varrella useaan kertaan. Ensimmäinen lukittavaksi päätyvä erä laskelmissa on veroprosenttileikkauksen suuruus. Muilta osin siirtolaskentaa päivitetään aina syksyyn 2023 saakka.

Nyt julkaistun laskelman mukaisesti kunnallisveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksikköä. Leikkaus on yhtä suuri jokaisessa Manner-Suomen kunnassa. Tätä leikkuria ei enää muuteta.

Tänään (13.4.) julkaistut kuntakohtaiset laskelmat ovat muilta osin toistaiseksi vielä alustavia. Tämä johtuu siitä, että kuntakohtaiset laskelmat perustuvat siirtyvien kustannusten osalta kuntien ilmoittamiin vuoden 2022 talousarvio- ja vuoden 2021 tilinpäätösarviolukuihin.

Seuraava päivitys kuntakohtaisiin siirtolaskelmiin on tulossa viimeistään alkusyksystä 2022. Silloin laskelmien kustannuspohja päivitetään vuoden 2021 osalta siten, että tilinpäätösarvio korvataan varsinaisella tilinpäätöstiedolla. Tämä laskelma tulee määrittämään kuntien vuoden 2023 valtionosuuden suuruuden.

Siirtolaskelmien loppunäytelmä nähdään kuitenkin vasta vuoden 2023 loppupuolella, kun kustannuspohja korvataan myös vuoden 2022 osalta lopullisella tilinpäätöstiedolla. Koska uuden kunnan vuoden 2023 valtionosuudet ovat silloin jo maksatuksessa, valtionosuuksia joudutaan korjaamaan takautuvasti. Täten lopullinen tieto sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen huomioidaan vasta vuonna 2024.

Tuoreimmat kuntakohtaiset siirtolaskelmat löydät valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Päivitämme omat, kuntien talousarvioprosessia tukevat tietotuotteemme mahdollisimman pian. Uudet veroennusteet, valtionosuuslaskelmat, Jakoavain-työkalu ja uuden kunnan valtionosuuslaskuri päivittyvät huhtikuun aikana sivuillemme.

Lisäksi julkaisemme toukokuussa infovideosarjan siirtolaskelmista. Sote-uudistuksen laskelmia ja talousvaikutuksia niin kuntiin kuin hyvinvointialueisiin käsitellään myös tulevissa tapahtumissamme:

Taloustorstai-ekstra 14.4.

Sote-tulevaisuuspäivä 21.4.

Talous- ja veroennustepäivät 26.–27.4.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!