Sointupajan muskari perhepäivähoitajien aamupäivässä tiistaina 27.9. klo 9.30