Pohjoinen valokuvakeskus: Mika Kiviniemi - Rajapinta. Näyttely maaliskuussa Tyrnävän kunnan näyttelytilassa.
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Myllykirjasto
Meijerikatu 3, 91800 Tyrnävä

Katso kartalla

-

Pohjoinen valokuvakeskus: Mika Kiviniemi - Rajapinta. Näyttely maaliskuussa Tyrnävän kunnan näyttelytilassa.

 

Pohjoinen valokuvakeskus: Mika Kiviniemi - Rajapinta

Näyttely maaliskuussa Tyrnävän kunnan näyttelytilassa. Avajaiset ti 5.3. klo 18 alkaen, tervetuloa!

Näyttelyssä Rajapinta taiteilija Mika Kiviniemi pohtii tapahtumien luonnetta ja ääntä: motivoiko teko äänen vai ääni teon? Onko tekojen tarkoituksena tuottaa esteettisesti tarkasteltavaa ääntä, vai onko teko itsessään se, jota tarkkaillaan? Äänen tuottamisen lisäksi Kiviniemi tarkastelee näyttelyssään kuuntelemisen tapahtumaa ja äänen vaikutusta nähtyjen ja koettujen tapahtumien tulkintaan.

Äänitaiteilija ja tutkija Salome Voegelin mukaan kuuntelu on lähtökohtaisesti luonteeltaan kuvittelua. Ääniaallot eivät tarjoa informaatiota, josta voisi suoraan päätellä ääntä tuottavan kohteen muotoa, kokoa, väriä, olemusta, elollisuutta, tai muita attribuutteja, määreitä. Kuuntelija luokin mielessään kuvan äänen lähteestä, sen mahdollisesta syystä ja motiivista. Kiviniemen työskentelyyn on  vaikuttanut myös J.L. Austinin puheaktiteorian ajatus performatiivisista ilmaisuista ”performatives”. Performatiiviset ilmaisut ovat lauseita, jotka eivät ainoastaan kuvaile todellisuutta, vaan myös vaikuttavat kuvaamaansa todellisuuteen. Kiviniemi  lähestyy  teoksissaan esiintyvää ääntä samankaltaisena ilmiönä, tapahtumana, joka vaikuttaa todellisuutteen muuttaen tapaa, jolla se koetaan. 

Näyttely koostuu videoista, still-kuvista, niihin liittyvistä äänimaisemista ja kineettisistä ääniveistoksista. Teokset on toteutettu vuosina 2021-2023 ja ne ovat eräänlaisia tutkielmia äänen tuottamisen tapahtumasta. Kiviniemi tarkastelee taiteellisessa työskentelyssään uusia tapoja ja näkökulmia ilmiöiden takaa ja sisältä: hän purkaa, kokoaa, erottelee ja yhdistelee asioita yllättäviä yhteyksiä etsien. Teosten luonne löytyy usein eri medioiden, tekniikoiden ja lähtökohtien yhdistelmistä sekä uusien asioiden äärellä tapahtuvista oivalluksista. 

Rajapinta -näyttelyssä  Kiviniemi lähestyy äänen tuottamisen tapahtumaa eräänlaisena esityksenä kahden elementin välisestä vuorovaikutuksesta. Taiteilija kehottaakin näyttelyvierasta  suhtautumaan esillä oleviin teoksiin kuin kuuntelemisen tapahtumaan – yhdistelemällä äänen eri elementtejä voidaan niiden perusteella muodostaa häivähdyksenomainen merkitys, kysymys tai syy äänen tapahtumiselle. 

Mika Kiviniemi on vuoden 2023 Oulunsalo Soi festivaalin kuvataiteilija ja näyttely on ollut osa Oulunsalo Soi -festivaalin ohjelmistoa. Festivaalia vietetään  elokuussa Oulun seudulla osana Oulun juhlaviikkoja. 

Näyttelyä on tukenut Pohjois-Pohjanmaan SKR.

www.mikakiviniemi.com

 


Kutsu kaveri mukaan!