Murron asemakaava-alueen laajennuksen suunnittelun yleisötilaisuus