Käsityö- ja porinapiiri Myllykirjaston Kivipirtissä