Tyrnävän kunnassa on alkanut ulkoilureittihankkeen valmistelu
-

Julkaistu

Tyrnävän kunnassa on alkanut ulkoilureittihankkeen valmistelu

Toukokuun alussa Tyrnävän kunnassa aloitettiin ulkoilureittihankkeen valmistelu. Kokonaistavoitteena on yhdistää kaikki kylät virkistysreiteillä sekä tarjota monipuolisia ja turvallisia ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia kuntalaisille.

Tavoitetta on lähdetty toteuttamaan pala kerrallaan. Valmistelussa olevat reitit ovat kesäkäyttöön tarkoitettuja maastoliikuntareittejä ja ne on suunnattu kävelijöille, polkujuoksijoille, maastopyöräilijöille ja retkeilijöille.

Valmistelun aloittaminen on monien tekijöiden summa. Loppuvuodesta 2020 jätettiin useampi kuntalaisaloite ulkoilu- ja maastopyöräilyreittien kehittämisestä. Kevättalvella 2021 järjestettiin Teamsissa keskustelutilaisuus, jossa kuntalaiset saivat esittää toiveitaan ja ajatuksiaan reittien tarpeellisuudesta ja toivotusta sijainnista. Toissa syksyn Kyläporinoissa nousi kyläyhdistystoimijoiden kesken esille ajatus kylät yhdistävästä virkistysreitistä, mikä johti kesän 2023 Kyläfoorumin työpajaan, jossa kyläyhdistysaktiivit ja muut kiinnostuneet kuntalaiset pääsivät yhdessä kehittämään ideoita ulkoilureiteistä. Myös maankäyttösuunnitelman kuulemisessa keväällä 2023 toistui tarve kylien välisistä reiteistä ja maastoyhteyksistä. Näiden tilaisuuksien, aloitteiden sekä paikallisilta ulkoilijoilta saatujen vinkkien pohjalta koostettiin reittiluonnos, jolla pyritään vastaamaan erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin.

Ensimmäisessä vaiheessa ulkoilureittihanketta on lähdetty viemään kohti toteutusta Kirkonkylän, Markkuun ja Murron välille. Valmistelussa olevat reitit kulkevat yksityisillä mailla. Ensimmäinen reittiluonnos esiteltiin maanomistajille 12.6.2024 pidetyssä infotilaisuudessa. Tilaisuuteen kutsuttiin alueen maanomistajat sekä aiheeseen liittyviä sidosryhmiä. Nyt kerätään palautetta maanomistajilta ja sidosryhmiltä sekä odotetaan asiaan liittyvien viranomaislausuntojen valmistumista. Saatujen palautteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan lopullinen tätä reittiosuutta koskeva ulkoilureittisuunnitelma, jonka on tarkoitus valmistua alkusyksyn aikana.

Kunnassa hankkeen valmistelua koordinoi hankevalmistelija Esa-Matti Karhumaa. Karhumaa opiskelee maanmittaustekniikkaa Lapin ammattikorkeakoulussa. Hän tekee ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta opinnäytetyönsä.

– Tässä valmistelutyössä olen saanut arvokasta käytännön kokemusta maankäytöstä ja kuntasektorista sekä oppinut paljon uutta. Ulkoilureitin perustaminen on pienen mittakaavan maankäytön hanke, jota ohjaa ulkoilulaki. Toisekseen on hienoa, kun voin vaikuttaa kotikuntani ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseen, koska itsekin liikun paljon luonnossa, Esa-Matti summaa.

Ulkoilureittisuunnitelman valmistuttua siitä järjestetään kunnassa hallintojärjestelmän mukainen kuuleminen, jonka jälkeen suunnitelma hyväksytään kunnassa. Hyväksytty suunnitelma muistutuksineen ja vastineineen jätetään paikalliseen ELY-keskukseen vahvistettavaksi. Kun ELY-keskuksen vahvistus on lainvoimainen, kunta hakee Maanmittauslaitokselta ulkoilureittitoimitusta. Mikäli kaikki sujuu mutkattomasti, reitin rakentaminen voisi alkaa kesällä 2025.

Reitin rakentamiseen haetaan ulkoilureittisuunnitelman valmistumisen jälkeen Leader-hankerahoitusta Nousevalta Rannikkoseudulta. Hankerahoitus on reitin toteutumisen kannalta välttämätöntä. Hankerahoituksen omavastuu pienenee hieman, kun useampi kyläyhdistys on mukana reittihankkeessa. Leader-hankkeissa myös talkootyö käy omarahoitusosuudeksi. Olisitko sinä valmis antamaan oman panoksesi talkootyönä parempien ulkoilumahdollisuuksien ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi?

Reittiluonnos on ladattavissa alla olevista linkeistä. Mikäli haluat antaa palautetta luonnoksesta tai sinulla on ideoita tai ajatuksia reitteihin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä:

Esa-Matti Karhumaa
hankevalmistelija
puh. 040 168 4962
esa-matti.karhumaa@tyrnava.fi

Ulkoilureittisuunnitelman vaiheen 1 reittiluonnos, reitin osat A3 kartoilla
Ulkoilureittisuunnitelman vaiheen 1 reittiluonnos, karttapohja A1

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!