Jätä esitys äitienpäiväkunniamerkin saajasta 13.10.2023 mennessä
-

Julkaistu

Jätä esitys äitienpäiväkunniamerkin saajasta 13.10.2023 mennessä

Tyrnävän kunnanhallitus pyytää esityksiä äitienpäiväkunniamerkkien saajista 13.10.2023 mennessä.

Kunniamerkkien myöntämisperusteena ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.

Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä: ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia. Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.

Biologisten äitien lisäksi voidaan esittää palkittavaksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää.

Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiin esityksiin. Enintään puolet kohdistetaan palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiin hakemuksiin.

Omien lasten tekemiin hakemuksiin tulee liittää vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kysymyksessä olevan perheen. Hakemusta, jossa on vähemmän kuin kaksi puoltolausuntoa, ei oteta huomioon ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla. Jos äitienpäiväkunniamerkkiä ehdotetaan muille kuin biologisille äideille, esim. kasvatti-, sijais- tai tukiperheiden äideille, ehdotukselle olisi eduksi, jos sen mukana olisi esim. perheen hyvin tuntevan ja perheessä asuneen lapsen puoltokirje. Muut omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla aloitteellisia, mutta tällöin esityksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Kunniamerkkiehdotus- ja liitelomakkeet

Kunniamerkin ehdotuslomakkeena on käytettävä alla olevista linkeistä löytyvää, sähköisesti täytettävää kunniamerkkiehdotuslomaketta sekä kunniamerkkiehdotuksen liitteenä toimitettavaa täytettyä sosiaali- ja terveysministeriön liitelomaketta:

Kunniamerkkiehdotuslomake

Sosiaali- ja terveysministeriön liitelomake kunniamerkkiehdotuslomakkeeseen

Kunniamerkkiehdotus- ja liitelomakkeet löytyvät myös STM:n verkkosivuilta ja suomi.fi -verkkosivuilta.

Esitysten toimitus kunnanjohtajalle

Esitykset on toimitettava perjantaihin 13.10.2023 mennessä sähköpostitse kunnanjohtaja Vesa Anttilalle: vesa.anttila@tyrnava.fi

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Vesa Anttila, p. 040 663 9859, vesa.anttila@tyrnava.fi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!