-

Julkaistu

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 kello 9–20.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat Tyrnävällä seuraavat:
 

1. Kirkonkylä    Tyrnävän kunnantalo       
                               Kunnankuja 4
                               91800 Tyrnävä

2. Murto             Murron koulu        
                              Simontaival 6–8
                              91800 Tyrnävä 

3. Temmes        Temmeksen koulu,  liikuntasali      
                              Temmeksen koulutie 9
                              91950 Temmes


ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Tyrnävän kunnantalo, osoite Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.

Ennakkoäänestys järjestetään Tyrnävän kunnantalolla 29.5.–4.6.2024 seuraavasti:

Keskiviikko-perjantai    kello 12–20
Lauantai-sunnuntai    kello 12–18
Maanantai-tiistai     kello 12–20


ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyyden todistamiseen käyvät henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja esim. passi, ajokortti tai kuvallinen kelakortti. Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestyk-seen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Tyrnävän kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi siten äänestää omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.5.2024 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituksen voi tehdä Sentraalin palvelupisteen numeroon 050 360 2302, tai ilmoittautumisen voi lähettää keskusvaalilautakunnalle postitse osoitteella Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.


VAALIMAINONTA 

Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla vaalimainospaikoilla voidaan aloittaa 22.5.2024. Vaalimainospaikoista vastaa kunnassa työnjohtaja Timo Kangasjärvelä puh. 050 346 6018. 


Tyrnävän kunnan keskusvaalilautakunta
 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!