-

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa, seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden, palveluiden ja tukitoimien kehitystä kunnan alueella sekä edistää vammaisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin tavoitteena vammaisten hyvinvoinnin edistäminen. Vammaisneuvoston tulee antaa vuosittain oma arvionsa vammaistenhuollon tilasta kunnassa ja tehdä talous- ja toimintasuunnitelmaan esityksensä toimialansa kehittämistarpeista. Kunnan toimielinten tulee talous- ja toimintasuunnitelmaa laatiessaan kuulla vammaisneuvostoa. Vammaisneuvoston asiantuntemusta tulee käyttää hyväksi kunnan toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Vammaisneuvoston jäsenet 2017–2021 Edustaja
Helena Lithovius pj ympäristölautakunta
Jukka Kantola vpj. Lakeuden Kehitysvammaisten tuki ry
Maria Paaso sosiaali- ja terveyslautakunta
Anu Markus sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Heli Räisänen ympäristölautakunta
Arto Pirkola  
Riitta Lydman Tyrnävän Sydänyhdistys
Vuokko Kantola

omaishoitaja

 

Vammaisneuvosto kokoontuu keskimäärin 4–5 kertaa vuoden aikana.

Vammaisneuvoston muistiot

Kokousmuistio 2.2.2021

0,04mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 23.11.2020

0,05mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 31.8.2020

0,09mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 3.2.2020

0,01mt .pdf Lataa

Vammaisneuvoston sihteeri

Piippo, Riikka

sosiaaliohjaaja