-

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa.

Vammaisneuvoston tehtävänä on myös seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden, palveluiden ja tukitoimien kehitystä kunnan alueella sekä edistää vammaisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin tavoitteena vammaisten hyvinvoinnin edistäminen.

Vammaisneuvoston tulee antaa vuosittain oma arvionsa vammaistenhuollon tilasta kunnassa ja tehdä talous- ja toimintasuunnitelmaan esityksensä toimialansa kehittämistarpeista. Kunnan toimielinten tulee talous- ja toimintasuunnitelmaa laatiessaan kuulla vammaisneuvostoa. Vammaisneuvoston asiantuntemusta tulee käyttää hyväksi kunnan toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Vammaisneuvoston jäsenet 2021–2025 Edustaja
Helena Lithovius   
Jukka Kantola  Sosiaali- ja terveyslautakunta
Arto Pirkola  
Riitta Lydman Tyrnävän Sydänyhdistys
Vuokko Kantola omaishoitaja
  Tyrnävän kunta
   
   

 

Vammaisneuvosto kokoontuu keskimäärin 4–5 kertaa vuoden aikana.

Vammaisneuvoston muistiot

Kokousmuistio 29.11.2022

0,09mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 2.2.2021

0,04mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 23.11.2020

0,05mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 31.8.2020

0,09mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 3.2.2020

0,01mt .pdf Lataa

Vammaisneuvoston sihteeri

Äijälä, Minna

sosiaaliohjaaja