-

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea myönnetään kotona vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavalle henkilölle.

Yhteystiedot

Björnholm, Arja

sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut

Omaishoidontuki vuonna 2021

Omaishoidontuki vuonna 2021

0,12mt .pdf Lataa