-

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea myönnetään kotona vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavalle henkilölle.

Yhteystiedot

Perkiö, Anna-Riikka

sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut

Omaishoidontuki vuonna 2021

Omaishoidontuki vuonna 2022

0,15mt .pdf Lataa