Vammaispalvelut
-

Vammaispalvelut

Vammaisille henkilöille järjestettävistä palveluista on säädetty vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa.

Näitä palveluita mm. ovat:

  • kuljetuspalvelut
  • tulkkipalvelut
  • taloudelliset tukitoimet, kuten henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta tai asunnonmuutostöistä koituneiden kustannusten korvaaminen 
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haettaessa tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus sekä mahdollisia muita selvityksiä vammaisuudesta. Hakemuksia saa sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot

Björnholm, Arja

Sosiaalityöntekijä

Piippo, Riikka

sosiaaliohjaaja

Sosiaaliohjaajan keskeiset tehtäväkokonaisuudet:

  • palvelusuunnitelman laatiminen/päivittäminen asiakkaalle
  • perheiden tukeminen
  • tiedottaminen kehitysvammahuollon palveluista 
  • varhaiskuntoutukseen osallistuminen 
  • kehitysvammahuollon yhdyshenkilönä toimiminen ja viranomaisyhteistyö