Päihteet ja muut riippuvuudet
-

Päihteet ja muut riippuvuudet

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdehuollolla pyritään myös edistämään päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdehuollon avopalveluita antavat terveyskeskuslääkärit, mielenterveysyksikön työntekijät ja sosiaalityöntekijät.

Pitempikestoisen päihdekuntoutusjakson hoitoon tarvitaan kunnan maksusitoumus. Yhteydenotto sosiaalityöntekijään.

Yhteystiedot