-

Tietoa asiakkaalle

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen. 

Tavoitat kuitenkin paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut myös vuodenvaihteen jälkeen käyttäen samoja, näiltä sivuilta löytyviä paikallisia puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja kuin tähänkin saakka.  Kaikki paikalliset sote-palveluiden yhteystiedot, kuten Tyrnävän terveyskeskuksen, ikäihmisten palveluiden, suun terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja muiden sote-palveluiden, säilyvät siis toistaiseksi samoina. 

Asiakkuudet, asiakastiedot ja ajanvaraukset siirtyvät automaattisesti Pohteelle, eikä muutos vaadi asiakkaita toimenpiteitä.

Huomioithan, että Tyrnävän kunnan alaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuja ei enää päivitetä 1.1.2023 jälkeen, joten tutustu ajantasaisiin uutisiin, tietoihin ja ohjeistuksiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sivuilla, jotka julkaistaan  29.12.2022 osoitteessa www.pohde.fi  Huom! 29.12. alkaen sivuilta löytyvät koko hyvinvointialueen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta ennen torstaita 29.12. osoite www.pohde.fi vie vielä hyvinvointialueen valmistelunaikaiseen sivustoon.

Ajanvaraus:

Voit varata ajan koronatestiin ja/tai rokotuksiin (korona tai influenssa) Tyrnävän terveyskeskukseen nyt sujuvasti verkossa:
1. Siirry osoitteeseen: https://ajanvaraus.tyrnava.mediatri.fi/
2. Valitse syy (esim. koronarokotuksen ollessa kyseessä 2. ROKOTUS)
3. Jatka ajanvaraukseen
4. Varaa sinulle sopiva aika

Asiakasmaksut:

Tyrnävän kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 euron maksu.

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat tulleet voimaan 1.1.2022 alkaen. Terveyskeskuslääkärin käyntimaksut suoritetaan käyntimaksuina, jotka peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana.

Asiakasmaksuista tarkemmin liitteissä:

Asiakasmaksut, 106 kt, pdf
Suun terveydenhuollon asiakasmaksut, 113 kt, pdf
Tiedote maksukatosta, 55 kt, pdf

Asiakas- ja potilasmaksut

Oikaisuvaatimus ohjeet 

Sosiaali- ja terveyspalveluista määrättyyn kaikille tasasuuruiseen asiakasmaksuun (esimerkiksi terveyskeskusmaksut, hammashoito, lyhytaikainen laitoshoito) ja siitä perittävään laskuun voi hakea muutosta. Muutosta perittävään laskuun haetaan oikaisuvaatimuksella perusteluineen. 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvään, tulosidonnaisesta asiakasmaksua koskevaan laskuun (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen, säännöllinen kotihoito) ei voida hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

1.    Tarkista laskustasi seuraavat asiat

 • Mistä käyttämästäsi tai perumattomasta sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusta laskusi on syntynyt (esim. terveyskeskus, hammashuolto, tukipalvelut)
 • Vastaako laskun erittely saamaasi palvelua
 • Vastaako laskun loppusumma erittelyä
 • Maksukattoa kerryttävistä laskuista (esim. lyhytaikainen laitoshoito) tarkista, onko mahdollinen maksukatto ylittynyt tai ylittymässä. Maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla.

2.    Jos laskussasi on virhe tai siinä on muuta huomauttamista tai sinulla on esittää hyväksyttävät syyt perumattomasta ajanvarauksesta

 • Soita sen palveluyksikön asiakaspalvelunumeroon, jossa asioit tai varasit ajan. Esitä heille laskun sisältöä koskevat huomautukset virheestä tai aiheettomuudesta sekä mahdollinen ehdotuksesi laskun korjaamiseksi. Yhteystiedot ovat saamassasi laskussa. 
 • Kyseisen yksikön vastuullinen viranhaltija ratkaisee kanssasi laskua koskevat huomautukset ja antaa tarvittaessa sinulle toimintaohjeet.
 • Jos yksikön vastuullisen viranhaltijan ratkaisu viipyy, pyydä laskullesi tarvittaessa maksuaikaa käsittelyn ajaksi.

3.    Jos et ole tyytyväinen asianomaisen viranhaltijan ratkaisuun laskuasi kohtaan, hae muutosta perustelluista syistä, oikaisuvaatimuksella 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut laskun tiedoksi.  

 •  Hae oikaisumuutosta valmiilla lomakkeella 
 •  Hae oikaisumuutosta vapaamuotoisella kirjeellä 

Vapaamuotoisessa kirjeessä tulee olla seuraavat tiedot 

 • Perustelut, miksi vaadit oikaisua tai muutosta laskuun
 •  Laskun tiedot: laskunumero, maksajan etunimet ja sukunimi
 •  Kopio laskusta, jos mahdollista
 •   Omat yhteystietosi (puhelinnumero, sähköposti, kotiosoite)
 •   Lisätietoja muutoksenhausta: terveyspalvelut/palvelusihteeri p. 050 316 8808 ja  sosiaalipalvelut/palvelusihteeri p. 050 362 6681

Maksuvaikeudet 
Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillistä viranomaisen päätöstä. Mikäli Tyrnävän kunta ei saa suoritusta laskulla annettuun eräpäivään mennessä saatava siirtyy Intrum Oy:n perintään 14 vuorokauden kuluessa eräpäivästä.  

Tilapäinen maksuvaikeus
Laskulle on mahdollista saada maksuaikaa enintään 6 kuukautta. Maksuaikaa voidaan myöntää, ellei lasku ole ehtinyt erääntyä. Myönnetystä maksuajasta peritään alkuperäisen eräpäivän jälkeiseltä ajalta Suomen pankin vahvistama viivästyskorko (v.2022 viivästyskorko 7 %).
Maksuerät ja summat sovitellaan määrättyyn eräpäivään mennessä. Suoritusta maksaessasi käytät samaa sovittua viitenumeroa. 
Jos tarvitset lisää maksuaikaa, soita numeroon 050 316 8771

Toistuva maksuvaikeus. Maksujen huojennus menettely 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja –asetuksessa (912/1992). 

Asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä säädetään asiakasmaksulain 11 §:ssä, jonka mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin voi hakea erillisellä hakemuksella asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista, jos toimeentulon edellytykset vaarantuvat asiakasmaksun vuoksi. Hakuaikaa on 30 päivää siitä, kun olet saanut laskun tiedoksi. Hakemuksen perusteella tehtävä päätös asiakasmaksujen huojennuksesta on muutoksenhakukelpoinen.

 • Jos yksikön vastuullisen viranhaltijan ratkaisu viipyy, pyydä laskullesi tarvittaessa maksuaikaa käsittelyn ajaksi
 • Hae asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista valmiilla lomakkeella 
 • Hae asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista vapaamuotoisella kirjeellä 

Vapaamuotoisessa kirjeessä tulee olla seuraavat tiedot

 •  Perustelut, miksi vaadit perimättä jättämistä tai alentamista 
 • Laskun tiedot: laskunumero, maksajan etunimet ja sukunimi
 • Kopio laskusta, jos mahdollista
 • Omat yhteystietosi (puhelinnumero, sähköposti, kotiosoite)
 • Lisätietoja saat oman kuntasi sosiaalipalveluista.

Hakemus asiakasmaksun huojentamiseksi, tasasuuruisten maksujen oikaisuun tai palvelusetelin arvon korottamiseen 

Hakemukset liitteineen osoitetaan Tyrnävän kunnan henkilöstö- ja hyvinvointijohtajalle.
sähköisesti: kunta@tyrnava.fi  postitse: Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ                        

 Asiakasmaksu                                                                                        

 Voidaanko alentaa tai jättää perimättä?                       

Säännölliset, kotona annettavat palvelut
(kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu)

Kyllä

Pitkäaikaiset asumispalvelut (tehostettu
palveluasuminen, palveluasuminen,
tuettu palveluasuminen)

Kyllä
Pitkäaikainen laitoshoito Kyllä
Pitkäaikainen perhehoito Kyllä
Tilapäiset kotona annettavat palvelut
(kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu)
Kyllä
Tukipalvelut (ateria-,siivous- ja kylvetyspalvelut) Kyllä
Lyhytaikaiset asumispalvelut Kyllä
Lyhytaikainen sosiaalihuollon laitoshoito
(tasamaksu)
Kyllä
Lyhytaikainen perhehoito (tasamaksu) Kyllä

Terveydenhuollon tasasuuruiset maksut
(esim. poliklinikkamaksut, suun terveydenhuollon
maksut,tilapäinen kotisairaanhoito tai kotisairaalahoito, 
sarjahoitomaksut kuten fysioterapia)

Ei

Lyhytaikainen terveydenhuollon laitoshoito

Ei

Maksuvaikeudet ja ylivelkaantuminen
Jos Sinulla tai perheelläsi on toistuvia maksuvaikeuksia ja taustalla on ylivelkaantuminen, ota ensisijaisesti yhteyttä oman kuntasi sosiaalipalveluihin. 

Jos olet eri syistä velkaantunut, koet tarvitsevasi apua ja sinulla on säännöllinen ansio-, eläke- tai muu tulo, voit olla oikeutettu lakisääteisen talous- ja velkaneuvontaan ja mahdollisesti yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Voit ottaa eri vaihtoehtojen selvittämiseksi yhteyttä Oulun oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojaan puh. 029 56 61460.
 

Tyrnävän terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote, helmikuu 2022

Puhelinyhteys terveyskeskukseen: Terveyskeskuksessa toimii takaisinsoittojärjestelmä. Tammikuun 2022 keskimääräinen takaisinsoittoaika on ollut noin 38 min.
Hoidon tarpeen määrittely: Puhelimitse välittömästi, sairaanhoitajan vastaanotolla viimeistään seuraavana arkipäivänä
Hammaslääkärin vastaanotto: 5–6 kk
Lääkärin vastaanotto: noin 35 pv
Laboratoriokokeisiin sähköinen ajanvaraus, kiireetön verikoeaika: 1 viikko
Sairaanhoitajan vastaanotto: 1–3 vrk
Terveydenhoitajan vastaanotto: noin 1 kk

Potilaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa kiireettömässä sairaanhoidossa

Potilaalla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Asiakas valitsee siis terveysaseman ja sen mukana siihen liittyvät muut palvelut vuoden ajaksi. Asiakas ei voi esimerkiksi valita vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa eri asemilta. Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana, ellei kyseessä ole tilapäisen oleskelun aikana annettu hoito, jota varten tarvitaan hoitosuunnitelma.

Lisätietoja löydät THL:n ja STM:n  yhteistyössä ylläpitämiltä Suomi.fi sivuilta:
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/terveys-ja-sairaanhoito/sairastaminen/opas/hoitopaikan-valinta

Mikäli olet tyrnäväläinen ja haluat valita terveyspalvelusi muualta, käytä alla olevaa lomaketta ilmoittaaksesi asiasta Tyrnävän terveyskeskukselle ja valitsemallesi toiselle terveysasemalle. Mikäli kotikuntasi ei ole Tyrnävä, mutta haluat asioida Tyrnävän terveyskeskuksella, olet tervetullut asiakkaaksemme. Ilmoita asia tällöin alla olevalla lomakkeella nykyiselle terveysasemallesi ja Tyrnävän terveyskeskukselle.

Lomakkeet

Hakemus asiakasmaksun huojentamiseksi, tasasuuruisten maksujen oikaisuun tai palvelusetelin arvon korottamiseen

0,12mt .pdf Lataa

Ilmoitus terveysaseman valinnasta, 3 sivua

0,31mt .pdf Lataa

Julkisuuslain mukainen tiedonsaantipyyntö itseään koskevasta asiakirjasta

0,20mt .pdf Lataa

Käyttäjälokitietojen tarkastuspyyntö

0,20mt .pdf Lataa

Rekisteritietojen oikaisuvaatimus artikla 16

0,19mt .pdf Lataa

Terveydenhuollon asiakkaan muistutus

0,11mt .pdf Lataa

Tietosuoja-asetus artikla 15 mukainen tiedonsaantipyyntö

0,20mt .pdf Lataa