-

Seksuaaliterveys ja raskauden ehkäisy

Raskauden ehkäisy

Raskauden ehkäisypalveluita saa omasta ehkäisyneuvolasta puh. 050 401 8582 terveysasemalta.

Lue lisää raskauden ehkäisystä Naistalosta tai Terveyskirjastosta.

Raskauden keskeytys

Raskauden keskeyttämisasiassa ota yhteyttä terveysasemalle puh. 08 558 71323. Raskauden keskeytys tehdään lääkärin lähetteellä OYS:n Naistentautien poliklinikalla. Lue lisää raskauden keskeytyksestä Terveyskirjastosta.

Sukupuolitaudit

Sukupuolitaudit eli seksitaudit ovat bakteerin tai viruksen aiheuttamia tartuntatauteja, jotka voivat tarttua, kun kondomia ei käytetä. Ne siirtyvät ihmisestä toiseen limakalvokosketuksessa, kuten yhdynnässä tai suuseksissä. Jos epäilet saaneesi tartunnan, ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon puh. 050 384 4236 tai opiskeluterveydenhuoltoon puh. 050 401 8582. Lisätietoa sukupuolitaudeista Väestöliitto (Seksitaudit) tai Terveyskirjastosta.

Terveydenhuollon henkilökuntaa ja lääkäreitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Myös alaikäisellä, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, on oikeus kieltää hoitoaan tai terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajilleen.