-

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan, ja lapselle annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet.
Neuvolassa käynnit ovat lasten omia terveystarkastuksia. Osa tarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, joissa huomioidaan koko perheen hyvinvointi, elämäntilanne, terveystottumukset.

Yhteystiedot, puhelintunti ma–pe klo 10.30–11.30

Alanko, Marja-Riitta

terveydenhoitaja

Pietilä, Aija

terveydenhoitaja

Ypyä, Anna

terveydenhoitaja

Määräaikaistarkastukset

Asetuksen mukaan alle kouluikäiselle lapselle tehdään yhteensä 15 terveystarkastusta, joista kolme (4 kk, 18 kk ja 4 v) toteutetaan laajoina terveystarkastuksina. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapselle tehdään yhdeksän terveystarkastusta, joihin sisältyy kaksi lääkärintarkastusta sekä yksi (4 kk) laaja terveystarkastus.

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen terveystarkastuksia on kuusi, joista kaksi (18 kk, 4 v) on laajoja terveystarkastuksia.

Määräaikaistarkastukset:
Terveydenhoitajan tarkastukset 2 kk, 3 kk, 5 kk, 6 kk, 10 kk, 12 kk, 2 v, 3 v, 5 v ja 6 v
Neuvolalääkärin tarkastukset (terveydenhoitaja + lääkäri) 4–6 vko, 4 kk, 8 kk, 1,5 v ja 4 v

Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolaseurantaan, erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin.

Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhteistyössä muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa lapsen terveyttä ja koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta.

Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy myös varhaiskasvatuksen arvio lapsesta niiden lasten osalta, jotka ovat päivähoidossa. Vanhempia pyydetään kertomaan päiväkotiin lapselleen varaamansa neuvolakäynnin ajankohdan.

Laajan terveystarkastuksen lopuksi tehdään yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa arvio lapsen terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta. Mikäli lapsella ilmenee erityistä seurattavaa, sovitaan lisäkäyntejä tarpeen mukaan.

Rokotukset

Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, joskus jopa loppuelämän. Suoja myöhempiä tartuntoja vastaan saadaan sairastettuun tautiin verrattuna selvästi vähemmin oirein. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen keino ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä.

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus yhtätoista eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Kansallisen rokotusohjelman kattavuus on Suomessa erinomainen.

Yksilötasolla saattaa olla terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella viralliseen rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotteiden käyttö voi olla tarpeellista. Mikäli rokotettava kuuluu erikseen määritettyihin riskiryhmiin, nämä rokotteet ovat yleensä maksuttomia. Muut itse hankittavat rokotteet ovat reseptivalmisteita ja niiden hankinta täytyy myös kustantaa itse. Reseptin niihin voi pyytää neuvolasta.

Neuvolan rokotusopas
Rokotusohjelma
Rokottaminen

Vesirokkorokotukset ovat alkaneet neuvoloissa ja kouluissa syyskuussa 2017
Vesirokko - Infektiotaudit - THL
Vesirokkorokote - Rokottaminen - THL