-

Lastenneuvola

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen. 

Tavoitat kuitenkin paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut myös vuodenvaihteen jälkeen käyttäen samoja, näiltä sivuilta löytyviä paikallisia puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja kuin tähänkin saakka.  Kaikki paikalliset sote-palveluiden yhteystiedot, kuten Tyrnävän terveyskeskuksen, ikäihmisten palveluiden, suun terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja muiden sote-palveluiden, säilyvät siis toistaiseksi samoina. 

Asiakkuudet, asiakastiedot ja ajanvaraukset siirtyvät automaattisesti Pohteelle, eikä muutos vaadi asiakkaita toimenpiteitä.

Huomioithan, että Tyrnävän kunnan alaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuja ei enää päivitetä 1.1.2023 jälkeen, joten tutustu ajantasaisiin uutisiin, tietoihin ja ohjeistuksiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sivuilla, jotka julkaistaan  29.12.2022 osoitteessa www.pohde.fi  Huom! 29.12. alkaen sivuilta löytyvät koko hyvinvointialueen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta ennen torstaita 29.12. osoite www.pohde.fi vie vielä hyvinvointialueen valmistelunaikaiseen sivustoon.

Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan, ja lapselle annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet.
Neuvolassa käynnit ovat lasten omia terveystarkastuksia. Osa tarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, joissa huomioidaan koko perheen hyvinvointi, elämäntilanne, terveystottumukset.

Yhteystiedot, puhelintunti ma–pe klo 10.30–11.30

Alanko, Marja-Riitta

terveydenhoitaja

Pietilä, Aija

terveydenhoitaja

Ypyä, Anna

terveydenhoitaja

Matinolli-Ojala, Emilia

perhetyöntekijä

Määräaikaistarkastukset

Asetuksen mukaan alle kouluikäiselle lapselle tehdään yhteensä 15 terveystarkastusta, joista kolme (4 kk, 18 kk ja 4 v) toteutetaan laajoina terveystarkastuksina. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapselle tehdään yhdeksän terveystarkastusta, joihin sisältyy kaksi lääkärintarkastusta sekä yksi (4 kk) laaja terveystarkastus.

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen terveystarkastuksia on kuusi, joista kaksi (18 kk, 4 v) on laajoja terveystarkastuksia.

Määräaikaistarkastukset:
Terveydenhoitajan tarkastukset 2 kk, 3 kk, 5 kk, 6 kk, 10 kk, 12 kk, 2 v, 3 v, 5 v ja 6 v
Neuvolalääkärin tarkastukset (terveydenhoitaja + lääkäri) 4–6 vko, 4 kk, 8 kk, 1,5 v ja 4 v

Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolaseurantaan, erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin.

Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhteistyössä muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa lapsen terveyttä ja koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta.

Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy myös varhaiskasvatuksen arvio lapsesta niiden lasten osalta, jotka ovat päivähoidossa. Vanhempia pyydetään kertomaan päiväkotiin lapselleen varaamansa neuvolakäynnin ajankohdan.

Laajan terveystarkastuksen lopuksi tehdään yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa arvio lapsen terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta. Mikäli lapsella ilmenee erityistä seurattavaa, sovitaan lisäkäyntejä tarpeen mukaan.

1,5-vuotiaan laaja tarkastus ja esitietolomake

Vanhempien toivotaan valmistautuvan 1,5- vuotiaan laajaan terveystarkastukseen etukäteen kotona täyttämällä sähköinen esitietolomake (tunnistautumisen jälkeen valitaan asiointitapa: Oma asiointi). Lomakkeen avulla vanhemmat voivat arvioida omia voimavarojaan ja terveystottumuksiaan sekä koko perheen hyvinvointia. Tietojen täyttämiseen on hyvä varata rauhallinen sopivan hetki (n. 15–20 min). Lomake täytyy täyttää kerralla loppuun asti. Mikäli lomakkeelta poistuu kesken vastaamisen, lomake tyhjenee.

Siirry täyttämään 1,5- vuotiaan laajaan terveystarkastuksen esitietolomake

Rokotukset

Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, joskus jopa loppuelämän. Suoja myöhempiä tartuntoja vastaan saadaan sairastettuun tautiin verrattuna selvästi vähemmin oirein. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen keino ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä.

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus yhtätoista eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Kansallisen rokotusohjelman kattavuus on Suomessa erinomainen.

Yksilötasolla saattaa olla terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella viralliseen rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotteiden käyttö voi olla tarpeellista. Mikäli rokotettava kuuluu erikseen määritettyihin riskiryhmiin, nämä rokotteet ovat yleensä maksuttomia. Muut itse hankittavat rokotteet ovat reseptivalmisteita ja niiden hankinta täytyy myös kustantaa itse. Reseptin niihin voi pyytää neuvolasta.

Neuvolan rokotusopas
Rokotusohjelma
Rokottaminen

Vesirokkorokotukset ovat alkaneet neuvoloissa ja kouluissa syyskuussa 2017
Vesirokko - Infektiotaudit - THL
Vesirokkorokote - Rokottaminen - THL

Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on maksutonta ja ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen palvelua, jolla perheitä tuetaan jo varhaisessa vaiheessa. Perhetyö antaa tukea, apua ja ohjeita erilaisiin elämänvaiheisiin jo raskauden aikana sekä pikkulapsivuosina. Tavoitteena on löytää yhdessä perheen kanssa heille sopivia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen voimavarojen vahvistamiseksi. Tapaamiset toteutuvat joko perheen kotona tai neuvolassa. Asiakkaaksi neuvolan perhetyöhön pääsee ottamalla itse yhteyttä neuvolan perhetyöntekijään, oman neuvolanterveydenhoitajan tai neuvolan yhteistyötahon ohjaamana. Neuvolan perhetyöntekijä käy kotikäynnillä kaikkien ensimmäisen lapsen saaneiden, ja kuntaan muuttaneiden, kotona n. kuukausi vauvan syntymän jälkeen.