-

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa tapahtunutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Se tähtää kokonaiskehityksen ja terveydentilan edistämiseen sekä pyrkii vaikuttamaan siten, että oppilas pysyvästi omaksuu terveitä elintapoja. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on suunnitelmallinen, oppilaskeskeinen, kokonaisvaltainen toiminta, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveyden ongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö koko kouluyhteisössä sekä oppilaiden, vanhempien ja huoltajien kanssa.

Yhteystiedot kouluittain

Kuulammen koulu ja August Sahlsten -lukio

Vittaniemi, Tuija

terveydenhoitaja

Kirkkomännikön koulu ja Rantaroustin koulu

Kujala, Hanna-Leena

terveydenhoitaja

Murron koulu ja Temmeksen koulu

Alanko, Marja-Riitta

terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuolto

Oppilas käy terveystarkastuksessa vuosittain. 1., 5. ja 8. luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Myös oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Tapaamisessa voidaan tarvittaessa keskustella perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta. Terveystarkastusten kyselylomakkeet, THL.

Terveydenhoitaja ilmoittaa ajat tarkastuksiin.

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen. Toisen vuosikurssin tytöt voivat lisäksi käydä lääkärintarkastuksessa. Poikien lääkärintarkastus sisältyy kutsuntatarkastukseen, lisätietoa Puolustusvoimat

Sairaudet hoidetaan pääsääntöisesti terveyskeskuksessa. Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan tarvittaessa kouluterveydenhuollon vastaanotolla.

Jos lapsella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiapu-tilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan ja terveydenhoitajaan.

Ruoka-aineallergiat kouluruokailussa 
lisätietoa

Peruskoululaisten ja lukiolaisten hampaiden ja suun terveyttä hoidetaan Tyrnävän hammashoitolassa, puh. 08 558 71345.

Rokotukset

Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, joskus jopa loppuelämän. Suoja myöhempiä tartuntoja vastaan saadaan sairastettuun tautiin verrattuna selvästi vähemmin oirein. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen keino ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä. Tuskin millään muulla terveydenhuollon alueella kustannusten ja hyödyn suhde on niin hyvä kuin rokotuksissa, laskettiinpa asia sitten euroissa tai terveyden mittareilla.

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus kahtatoista eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Kansallisen rokotusohjelman kattavuus on Suomessa erinomainen.

Yksilötasolla saattaa olla terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella viralliseen rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotteiden käyttö voi olla tarpeellista. Mikäli rokotettava kuuluu erikseen määritettyihin riskiryhmiin, nämä rokotteet ovat yleensä maksuttomia. Muut itse hankittavat rokotteet ovat reseptivalmisteita ja niiden hankinta täytyy myös kustantaa itse. Reseptin niihin voi pyytää terveyskeskuksesta.

Selvitys sairaan lapsen hoitamisesta

Kun alle 12-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Vapaa voi kestää enintään neljä (4) työpäivää. Työnantajalla on työehtosopimusten perusteella velvollisuus maksaa palkka pääsääntöisesti vain kolmeen (3) kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä.

Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita lapsen kouluterveydenhoitajalle. Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella eikä takautuvasti.