-

Äitiysneuvola

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen. 

Tavoitat kuitenkin paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut myös vuodenvaihteen jälkeen käyttäen samoja, näiltä sivuilta löytyviä paikallisia puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja kuin tähänkin saakka.  Kaikki paikalliset sote-palveluiden yhteystiedot, kuten Tyrnävän terveyskeskuksen, ikäihmisten palveluiden, suun terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja muiden sote-palveluiden, säilyvät siis toistaiseksi samoina. 

Asiakkuudet, asiakastiedot ja ajanvaraukset siirtyvät automaattisesti Pohteelle, eikä muutos vaadi asiakkaita toimenpiteitä.

Huomioithan, että Tyrnävän kunnan alaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuja ei enää päivitetä 1.1.2023 jälkeen, joten tutustu ajantasaisiin uutisiin, tietoihin ja ohjeistuksiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sivuilla, jotka julkaistaan  29.12.2022 osoitteessa www.pohde.fi  Huom! 29.12. alkaen sivuilta löytyvät koko hyvinvointialueen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta ennen torstaita 29.12. osoite www.pohde.fi vie vielä hyvinvointialueen valmistelunaikaiseen sivustoon.

Neuvolakäynneillä seurataan odottavan äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointia. Terveille synnyttäjille järjestetään raskausaikana yhdeksän määräaikaista terveystarkastusta, joista kaksi on lääkärintarkastuksia. Tarvittaessa käyntejä voidaan lisätä. Lisäksi synnytyksen jälkeen tehdään 1–2 kotikäyntiä ja äidille jälkitarkastus.

Äitiysneuvola

Saariniemi, Pirjo

terveydenhoitaja

Pietilä, Aija

terveydenhoitaja

Perhesuunnittelu ja seulonnat

Saariniemi, Pirjo

terveydenhoitaja

Raskauden aikaiset terveystarkastukset

Kun raskaustesti on positiivinen, voit soittaa äitiysneuvolaan sopiaksesi ensikäyntiajan.

Raskausviikkojen laskeminen aloitetaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Täysiaikainen raskaus kestää 37–42 viikkoa. Näin määritellään ns. laskettu aika eli synnytyksen arvioitu ajankohta. Laskettu aika tarkentuu myöhemmin ultraäänitutkimuksissa.

Ensimmäinen käynti terveydenhoitajalle on yleensä raskausviikolla 8–10. Molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan. Käynnillä keskustellaan voinnista, tunteista, odotuksista ja terveystottumuksista sekä raskaudenajan seurantaan liittyvistä asioista.

Seulonta- ja ultraäänitutkimukset raskauden aikana

Ensimmäisellä neuvolakäynnillä saat tietoa ja ohjausta raskauden aikaan liittyvistä seulontatutkimuksista (Sikiöseulonnat – Opas THL).

Seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia ja perhe päättää itse, haluaako osallistua sikiön kehityshäiriöitä etsiviin tutkimuksiin.

Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus tehdään raskausviikoilla 11+0–13+6. Tutkimuksessa nähdään sikiön sydämen syke, raskauden kesto sekä sijainti ja sikiöiden lukumäärä.

Rakenneultraäänitutkimus tehdään noin raskausviikoilla 18–21+6 tai 24+1–28. Tutkimuksessa katsotaan sikiön rakenteet ja koko sekä lapsiveden määrä ja istukan sijainti.

Mikäli raskaana oleva haluaa osallistua kromosomipoikkeavuuksien seulontaan, seerumiseulontanäyte otetaan raskausviikoilla 9+0–11+6. Yhdistämällä verinäytteen ja niskaturvotusmittauksen tulokset voidaan tunnistaa ne sikiöt, joiden kromosomipoikkeavuuden riski on suurentunut.

Raskausseulontaan kuuluvat ultraäänitutkimukset tehdään Terveystalolla ja ne ovat maksuttomia.

Odottavan perheen hammashoito

Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat voivat varata ajan hoidon tarpeen arviointiin ja suun terveyden infoon suuhygienistin vastaanotolle. Tämä käynti on maksuton.

Muut kuin ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat voivat tarpeen mukaan varata ajan tarkastukseen.

Hammashuollon ajanvaraus ja lisätietoa suun terveydenhuollosta.

Synnytys

Hyödyllistä tietoa, milloin lähteä sairaalaan, saapumisesta sairaalaan, kivunlievityksestä sekä ajasta vauvan synnyttyä, löytyy Oulun Yliopistollisen sairaalan nettisivuilta www.ppshp.fi.

OYS, Kajaanintie 50, sisäänkäynti SN-ovi, josta opasteiden mukaan synnyttäjien vastaanotolle.

Perhevalmennus

Perhevalmennusta järjestetään normaalien neuvolakäyntien yhteydessä.

Isyyden tunnustaminen ja yhteishuoltosopimus ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isyyden vahvistaminen edellyttää toimia lapsen vanhemmilta ja viranomaisilta. Isyyden tunnustaminen on mahdollista raskausaikana, jos on selvää, että isyyden tunnustaja on lapsen isä, eikä muitakaan laissa säädettyjä perusteita kieltäytyä isyyden tunnustamisen vastaanottamisesta ole. Jos isyyden tunnustaminen voidaan ottaa vastaan, samassa yhteydessä voidaan tehdä myös sopimus yhteishuollosta.

Linkki Finlexiin Isyyslaki 13.1.2015/11