-

Kuntoutus

Fysioterapia

Puhelintunti ma–pe 11.00–11.30, puh. 050 316 8795 / 050 917 7360
Fysioterapiayksikössä työskentelee kaksi fysioterapeuttia.

Palvelumuodot

Yksilöllinen fysioterapiasarja

Tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Lääkärin lähete tarvitaan. Sisältää tarpeellisen määrän fysioterapiaa, pääpaino aktiivisella harjoittelulla sekä ennaltaehkäisyllä sisältäen mm. terapeuttista harjoittelua, tarvittaessa myös fysikaalisia hoitoja; HUOM! terveyskeskuksen fysioterapia ei ole hierontaa! Yksilöfysioterapiasta asiakkaita ohjataan tarvittaessa edelleen soveltuviin fysioterapiaryhmiin.

Fysioterapiaryhmät

Asiakkaille, jotka tarvitsevat kannustusta ja ohjeita omatoimiseen liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, mutta oireilu rajoittaa osallistumista yleisiin harrasteliikuntaryhmiin. Ryhmään osallistumisesta (ryhmän kestosta, kertamääristä ym.) sovitaan hoitavan fysioterapeutin tai hoitavan lääkärin kanssa.

Apuvälinepalvelut

Apuvälineiden lainaus ja palautus on keskitetty Alueelliseen apuvälinekeskukseen,
Kiviharjunlenkki 4, Rehapolis 1, 90220 OULU, puh. 0400 242 993
Aukioloajat: ma klo 8.15–16.00, ti, ke ja to klo 12.00–16.00,  pe klo 8.15–16.00

Internet-sivut: PPSHP – Apuvälinepalvelut

Apuvälinelainaamossa voi asioida ilman ajanvarausta kun kyseessä on liikkumisen ja hygienian perusvälineiden arviointi ja lainaus. Terveyskeskuksesta lainataan ainoastaan välittömästi potilaan hoitoon liittyvät pienapuvälineet, esim. kyynärsauvat. Tarvittaessa apuvälineasioissa voi ottaa yhteyttä terveyskeskuksen fysioterapiaan puhelintunnin aikana. Apuvälinekeskuksen internet-sivuilta löytyy myös mm. apuvälineiden saatavuusperusteet, eli kriteerit joiden mukaan tiettyjä apuvälineitä myönnetään.

Asiantuntijapalvelut

Pyydettäessä fysioterapeutit toimivat fysioterapia-alan asiantuntijoina esim. asunnonmuutostöissä. Fysioterapeutit voivat antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa mm. terveyden edistämiseksi ja/tai vaivojen hoitamiseksi asiakkaille, joko lääkärin tai terveydenhoitajan pyynnöstä tai asiakkaan omasta aloitteesta. Yhteydenotot puhelinaikana.

Palveluhinnat 

Yksilökäynti fysioterapiassa: 11,40 € / käynti
Fysioterapeutin kotikäynti: 11,40 € / käynti
Ryhmäkäynti: maksuton

Fysioterapian vastuuhenkilöt

Puheterapia

Puheterapeutti tutkii puhe-, kieli- ja kommunikaatiotaitoja ja -häiriöitä sekä kuntouttaa näitä taitoja. Lisäksi hän antaa neuvontaa kielelliseen kehitykseen sekä puhe-, kieli- ja kommunikaatiohäiriöihin liittyvissä asioissa. Tyrnävällä puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen, mutta puheterapeutin palveluja saavat myös koululaiset ja aikuiset (esim. änkytys, äänihäiriöt, afasia). 

Puheterapeutin  vastaanotolle tullaan yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin lähettämänä. Tutkimuskäyntejä voi olla useita. Tutkimuksen jälkeen arvioidaan kuntoutuksen tarve. Kuntoutus voidaan toteuttaa kotiohjein ja seuranta/ohjauskäynnein, tai tiiviimpänä jaksoittaisena puheterapiana. Käynnit tapahtuvat terveyskeskuksessa. Lapsen vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tarvittaessa yhteistyökumppaneina ovat huoltajan luvalla myös lapsen lähiympäristön aikuiset, esim. päivähoitohenkilöstö. Puheterapiapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Puheterapian vastuuhenkilö