eResepti ja reseptin uusiminen
-

eResepti ja reseptin uusiminen

Sähköinen resepti on otettu käyttöön tammikuussa 2013.

Sähköinen resepti eli eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Potilas voi tarkastella lääkemääräyksiään Omakanta-palvelussa, josta voi myös tulostaa yhteenvedon lääkemääräyksistä. Vuoden 2017 alusta lähtien reseptien voimassaoloaika on ollut 24 kuukautta.

Omakanta – http://www.kanta.fi/omakanta

1.1.2017 lähtien kaikki lääkemääräykset tehdään ainoastaan sähköisesti lukuun ottamatta teknisiä häiriötilanteita ja muita poikkeustilanteita joissa joudutaan vielä käyttämään paperista reseptiä. 1.11.2015 lähtien omakantaan on tullut mahdollisuus kieltää haluamiensa lääkemääräysten näkyminen terveydenhuollossa. Kieltoa tehtäessä on syytä huomioida, että kielto voi vaikeuttaa hoidon antamista esimerkiksi hätätilanteessa.

Reseptien uusiminen

Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi tehdä terveyskeskukseen. Apteekki välittää uusimispyyntöjä perien tästä palvelumaksun. Uusimispyyntö on helpointa tehdä Omakanta-palvelun kautta. Uusimispyyntöä lähetettäessä on tärkeää valita vastaanottavaksi yksiköksi oma hoitava terveysasema, käytännössä Tyrnävän terveyskeskus. Uudistamispyyntöjen käsittelyaika on 8 vuorokautta. Terveyskeskuksessa uusitaan pääsääntöisesti vain terveyskeskuksella kirjoitettuja reseptejä tai jatketaan erikoissairaanhoidossa aloitettuja hoitoja. Kuurimuotoisia lääkityksiä ei uusita ilman uutta vastaanottoa tai puhelinyhteydenottoa terveyskeskukselle. Työterveyshuollossa tai yksityisellä kirjoitetut reseptit tulisi uusittaa hoitavan lääkärin vastaanotolla.

Lääkereseptien uusimispyynnöt on syytä toimittaa käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista.