-

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen yhteydenotot soittoaikana arkisin klo 10–11!

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi hakea toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Tuen tarve harkitaan asiakkaan tilanteen perusteella.

Toimeentulotuki koostuu kolmesta osasta

  • Perustoimeentulotuki
  • Täydentävä toimeentulotuki
  • Ehkäisevä toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Samalla voit ilmoittaa tarpeesi täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan sosiaalitoimen käsiteltäväksi.


Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta hakeaksesi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki

Kunnan sosiaalitoimisto käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksesi.
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää:

  • sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.
  • menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa:

  • asumisen turvaamiseen.
  • äkilliseen taloudellisen tilanteen heikentymisestä johtuvien vaikeuksien lieventämiseen.
  • edistämään itsenäistä elämää muilla tavoin.

Lisätietoa täydentävästä sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta tarjoaa kunnan sosiaalitoimisto.

Yhteyshenkilöt

Salmenhaara, Anne

perhetyöntekijä

Björnholm, Arja

sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut