-

Toimeentulotuki

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen. 

Tavoitat kuitenkin paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut myös vuodenvaihteen jälkeen käyttäen samoja, näiltä sivuilta löytyviä paikallisia puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja kuin tähänkin saakka.  Kaikki paikalliset sote-palveluiden yhteystiedot, kuten Tyrnävän terveyskeskuksen, ikäihmisten palveluiden, suun terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja muiden sote-palveluiden, säilyvät siis toistaiseksi samoina. 

Asiakkuudet, asiakastiedot ja ajanvaraukset siirtyvät automaattisesti Pohteelle, eikä muutos vaadi asiakkaita toimenpiteitä.

Huomioithan, että Tyrnävän kunnan alaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuja ei enää päivitetä 1.1.2023 jälkeen, joten tutustu ajantasaisiin uutisiin, tietoihin ja ohjeistuksiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sivuilla, jotka julkaistaan  29.12.2022 osoitteessa www.pohde.fi  Huom! 29.12. alkaen sivuilta löytyvät koko hyvinvointialueen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta ennen torstaita 29.12. osoite www.pohde.fi vie vielä hyvinvointialueen valmistelunaikaiseen sivustoon.

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi hakea toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Tuen tarve harkitaan asiakkaan tilanteen perusteella.

Toimeentulotuki koostuu kolmesta osasta

  • Perustoimeentulotuki
  • Täydentävä toimeentulotuki
  • Ehkäisevä toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Samalla voit ilmoittaa tarpeesi täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan sosiaalitoimen käsiteltäväksi.


Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta hakeaksesi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki

Kunnan sosiaalitoimisto käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksesi.
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää:

  • sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.
  • menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa:

  • asumisen turvaamiseen.
  • äkilliseen taloudellisen tilanteen heikentymisestä johtuvien vaikeuksien lieventämiseen.
  • edistämään itsenäistä elämää muilla tavoin.

Lisätietoa täydentävästä sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta tarjoaa kunnan sosiaalitoimisto.

Yhteyshenkilöt

Salmenhaara, Anne

perhetyöntekijä

Björnholm, Arja

sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut