-

Sosiaalityö

Sosiaalityö tukee kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia eri elämän vaiheissa. Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

Sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8.00–16.00 puh. 044 497 1058

Sosiaalipäivystyksen asiakaslinja puh. 044 703 6235 virka-ajan ulkopuolella klo 16.00–8.00 ja viikonloppuisin 24 h/vrk.
Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastaamaan puhelimeen. Näissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä hätäkeskukseen, puh. 112.

Sosiaalipäivystys auttaa kiireellisissä lastensuojeluasioissa sekä kaikenikäisten akuuteissa kriisitilanteissa.

Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä kuka tahansa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Olet huolissasi toisen henkilön hyvinvoinnista ja arjessa selviytymisestä.
  • Lapsen vanhemmat ovat päihtyneitä.
  • Lapsen vanhemmilla on vakavia psyykkisiä ongelmia, jotka vaarantavat lapsen hyvinvoinnin.
  • Lapsi on jätetty yksin.
  • Epäilet lasta pahoinpideltävän tai käytettävän seksuaalisesti hyväksi.
  • Perheessä on väkivaltaa.
  • Lapsi käyttää päihteitä.

Yhteystiedot

Honkanen, Helinä

sosiaali- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö