Perheoikeudelliset palvelut
-

Perheoikeudelliset palvelut

Lastenvalvoja

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämisestä sekä lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvien sopimusten valmistelusta ja vahvistamisesta huolehtii lastenvalvoja.

Isyyden selvittäminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämisen ja vahvistamisen tarkoituksena on lapsen ja hänen isänsä välisen sukulaisuussuhteen vahvistaminen. Sen perusteella lapsella on oikeus saada elatusta isältään ja hän saa myös perintöoikeuden isään ja isänpuoleisiin sukulaisiin nähden. Isyys voidaan vahvistaa joko isyyden tunnustamisella tai oikeudenkäyntiteitse. Äiti voi myös vastustaa isyyden selvittämistä.

Lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä tai tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu.

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta molemmat vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy hänen täytettyään 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.

Lastenvalvoja on 1-2 kertaa kuukaudessa paikalla, jätä soittopyyntö sähköpostiin. (kirsi.kumpulainen@tyrnava.fi) 

Yhteystiedot

Kumpulainen, Kirsi

sosiaalityöntekijä