-

Lastensuojelu

Sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8.00–16.00 puh. 044 497 1058

Sosiaalipäivystyksen asiakaslinja puh. 044 703 6235 virka-ajan ulkopuolella klo 16.00–8.00 ja viikonloppuisin 24 h/vrk.

Lastensuojelun tarkoituksena on lasten kasvuolojen turvaaminen sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä. Perhe- ja yksilökohtaisella lastensuojelulla pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan (avohuollon tukitoimet). Tarvittaessa järjestetään kuitenkin hoitoa myös kodin ulkopuolella (sijaishuolto).

Lastensuojelu on yhteistyötä vanhempien, päivähoidon, neuvolan, koulun sekä muiden lapselle ja perheelle läheisten tahojen kesken.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, kun lapsen oireilu, perhetilanne tai muu lapsen hyvinvointiin liittyvä asia huolestuttaa. Kuka tahansa voi myös tehdä sosiaaliviranomaiselle ilmoituksen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojelusta vastaavat sosiaalityöntekijät.

Lastensuojeluilmoitus -lomake, 131 kt, pdf
Lastensuojelusuunnitelma vuosille 2010-2013, 656 kt, pdf

Yhteystiedot

Honkanen, Helinä

sosiaali- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö