Lapsiperheiden palvelut
-

Perhetyö

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen. 

Tavoitat kuitenkin paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut myös vuodenvaihteen jälkeen käyttäen samoja, näiltä sivuilta löytyviä paikallisia puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja kuin tähänkin saakka.  Kaikki paikalliset sote-palveluiden yhteystiedot, kuten Tyrnävän terveyskeskuksen, ikäihmisten palveluiden, suun terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja muiden sote-palveluiden, säilyvät siis toistaiseksi samoina. 

Asiakkuudet, asiakastiedot ja ajanvaraukset siirtyvät automaattisesti Pohteelle, eikä muutos vaadi asiakkaita toimenpiteitä.

Huomioithan, että Tyrnävän kunnan alaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuja ei enää päivitetä 1.1.2023 jälkeen, joten tutustu ajantasaisiin uutisiin, tietoihin ja ohjeistuksiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sivuilla, jotka julkaistaan  29.12.2022 osoitteessa www.pohde.fi  Huom! 29.12. alkaen sivuilta löytyvät koko hyvinvointialueen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta ennen torstaita 29.12. osoite www.pohde.fi vie vielä hyvinvointialueen valmistelunaikaiseen sivustoon.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, jolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.  Toimintakykyä alentavia ovat esimerkiksi sairaus, synnytys, vamma tai uupumus.

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan järjestää mm. seuraavissa tilanteissa:

 • raskaus tai synnytys
 • monikkoperhe
 • vanhemman uupumus/masennus
 • perheessä vanhemman tai lapsen pitkäaikainen sairaus
 • vanhemman ja lapsen hoitoon liittyvät käynnit
 • perheen äkillinen kriisi sairauden, poismenon, eron tai muun vastaavan tapahtuman vuoksi

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan tarjota tilapäisesti tai säännöllisenä. Tilapäisessä kotipalvelussa on kyse lyhytaikaisesta ja lyhytkestoisesta palvelusta. Tilapäinen kotipalvelu on kestoltaan enintään kaksi viikkoa. Tilapäistä kotipalvelua annetaan kunnan resurssien mukaisesti.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu on maksullista.

Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan perhekohtaisesti, jolloin perheen tilanne selvitetään kotikäynnin yhteydessä. Säännöllisestä kotipalvelusta tehdään päätös palvelutarpeen arvion mukaisesti. Päätöksen kotipalvelun myöntämisestä tekee sosiaaliohjaaja tai jos perheessä on erityisen tuen tarvetta, palvelutarpeen arvion tekee sosiaalityöntekijä.

Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla myös osana lastensuojelun avohuollon tukitoimia.

Kotipalvelua ei myönnetä äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, pelkkään siivoukseen, pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon, kotona tehtävään etätyöhön, opiskeluun tai luennoilla käyntiin eikä lastenhoitoon vanhempien harrastusten aikana.

Kotipalvelun hinta

Lyhytkestoinen (alle 2 viikkoa) lapsiperheiden kotipalvelu:

aika hinta
0–2 h   8,50 euroa/käynti
2–5 h 14,00 euroa/käynti
5–8 h 21,00 euroa/käynti

 
Kotipalvelun kesto 2 viikkoa–2 kuukautta:

aika  hinta
0–2 h/kk   8,50 euroa/kk
2–4 h/kk 14,00 euroa/kk
4–6 h/kk 18,00 euroa/kk
6–8 h/kk 22,00 euroa/kk
10–12 h/kk 30,00 euroa/kk
12–14 h/kk 34,00 euroa/kk
14–16 h/kk 40,00 euroa/kk


Pitkäkestoisen (yli 2 kuukautta) kotipalvelun hinta määräytyy perheen tulojen mukaan.

Lapsiperheiden perhetyö

Lapsiperheiden perhetyö on perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa. Perhetyön avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Perhetyö käynnistyy sosiaalihuoltolain mukaisella palvelutarpeen arvioinnilla ja perhetyö on suunnitelmallista.

Perhetyötä voi saada:

 • vanhemmuuden tukemiseksi
 • lapsen kasvatuksen tukemiseksi (rajat, yhteiset pelisäännöt)
 • lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi
 • jos arki ei toimi
 • elämäntilanteen äkillisessä muutoksessa esim. vanhempien ero tai perheenjäsenen sairastuminen

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Perhetyö on ohjauksellista vanhemmuuden tukemista. Perhetyö voi sisältää neuvontaa ja yhdessä tekemistä, jossa tavoitteena on perheen omien voimavarojen aktivointi ja lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Lastensuojelun perhetyötä toteutetaan yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa laaditun asiakassuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Yhteystiedot