-

Perhekeskus

Mikä on perhekeskus?
Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.

Perhekeskus yhteensovittaa kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. 

Mitä tukea tai palveluja perhekeskuksesta saa?
Perhekeskuksen palveluissa ja toiminnoissa edistetään lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia sekä tarvittaessa tuetaan varhain esimerkiksi Lapset puheeksi -toiminnalla tai positiivisen pedagogiikan keinoin. Toisinaan eri elämäntilanteissa ja lasten haasteissa tarvitaan tukea. Vanhemmat voivat olla yhteydessä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä huolissaan tai toivoessaan tukea kasvatuskysymyksiin. Saat tukea, jos olet huolissasi omasta jaksamisestasi tai perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti. Perheessäsi voi myös olla huoli vanhemmuudesta, taloudesta tai päihdeongelmasta. Tarjoamme sopivaa tukea oikeaan aikaan.

Miten perhekeskus toimii?
Sovitamme yhteen perheiden tarvitsemia palveluja niin, että perheesi saa kokonaisvaltaista ja tarpeenmukaista tukea huoliinsa.

Perhekeskus verkostoi nyt erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun sieltä, missä asiat tulevat puheeksi. Tuen ja avun tarve arvioidaan aina yhdessä perheesi kanssa. Tarvittaessa sovimme kanssasi toimijoiden verkoston kokoamisesta, jotta saadaan riittävä tuki ja ymmärrys huolen hälventämiseksi. Palvelut voivat sovittaessa jalkautua esimerkiksi kotiin, varhaiskasvatuksen yksikköön tai kouluun. Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuihin yhteistoimintarakenteeseen, käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin.

Perhekeskuksen toimijat

Eroauttamisen palvelut

0,12mt .pdf Lataa

Harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille

0,13mt .pdf Lataa

Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut Tyrnävällä

0,14mt .pdf Lataa

Lastensuojelu

0,11mt .pdf Lataa

Lähisuhdeväkivalta

0,11mt .pdf Lataa

Maahanmuuttajapalvelut

0,11mt .pdf Lataa

Monimuotoisten perheiden palvelut

0,12mt .pdf Lataa

Tukea parisuhteeseen

0,12mt .pdf Lataa

Tukea vanhemmuuteen

0,12mt .pdf Lataa