-

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva toimielin.

Neuvoston toiminnan lähtökohtana on, että ikääntyvää ihmistä arvostetaan ja että hänen elämänkokemuksensa ja asiantuntemuksensa nähdään yhteiskunnallisena voimavarana.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää kunnassa arvokkaan vanhuuden toteutumista (riittävästi laadukkaita ja saatavilla olevia palveluita). Jokaisella ikääntyneellä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Vanhusneuvosto voi vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen.

Vanhusneuvosto ja eri toimijoiden sujuvaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun panostaminen on oleellista vaikuttamistyön onnistumiseksi. Lisäksi pysyvien käytänteiden ja yhteistyötapojen luominen ja niistä sopiminen on merkityksellistä. Niiden avulla on helppo pitää yllä säännöllistä ja saumatonta yhteydenpitoa. Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Jossain vaiheessa meille kaikille kuitenkin koittaa se hetki, kun ikääntyneenä tarvitsemme palveluita. Jos Teillä on kysymyksiä jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, lähi- ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja niiden sijoittamiseen sekä liikenteeseen liittyen, ottakaa rohkeasti vanhusneuvostoon yhteyttä.

Vanhusneuvoston jäsenet 2017–2021

Pasi Törmä (Eläkeliiton Temmeksen yhdistys) puheenjohtaja p. 050 535 5390
Ritva Kauppila (Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry) p. 040 753 3245
Tuula Kallinen (Tyrnävän eläkeläiset ry) p. 040 076 4934
Maire Pirkola (Tyrnävän seurakunta) p. 050 536 9742
Heleena Nuolioja-Saksio (sosiaali- ja terveyslautakunta) p. 045 670 8862
Tauno Alaraappana (Tyrnävän Rintamaveteraanit) p. 040 515 0723
Leino Saarela (Tyrnävän Sotainvalidit) p. 040 040 5698

Vanhusneuvosto kokoontuu keskimäärin 2–3 kertaa vuoden aikana, yhteisiä kokouksia vammaisneuvoston kanssa pidetään n. 1–2 kertaa vuoden aikana.